• Norges direkteinvesteringer i OECD-land og gravitasjonsmodellen 

      Bech, Silje Jægtnes; Koland, Maren (Master thesis, 2018)
      I vår masteroppgave har vi undersøkt den handelsbaserte gravitasjonsmodellen og dens kobling til Norges direkteinvesteringer i utlandet, avgrenset til OECD-land. Globalisering har ført til at flere investorer i større grad ...