• Sunn start mat og helse for innvandrere 2017-2020 

      Barbala, Ida; Terragni, Laura; Haug, Helene; Eriksen, Aud Marit (Research report, 2021)
      Bakgrunn: Oslo er en av byene i Norge med høyest andel innvandrere (33 %). Forskning viser at nyankomne innvandrere kan oppleve kostholdsutfordringer i forbindelse med overgangen til et nytt land. De kan også oppleve økt ...