• Modelling of crack initiation in fibre-reinforced injection moulded parts 

   Baniya, Jenish; Tsegai, Berhane Silmon (MABY;2022, Master thesis, 2022)
   This study addresses the effects of injection moulding weld lines and fibre orientation distributions on the mechanical properties of short fibre-reinforced thermoplastics (SFT). In this thesis, a literature review, as ...
  • Optimalisering av landkarkonstruksjon 

   Baniya, Jenish; Berhane, Silmon Tsegai; Baqeri, Haji Hossin (Bachelor thesis, 2020)
   Klimagassutslippene fra byggenæringer er høye, noe som gir miljøskadelige konsekvenser for fremtidens generasjoner. På grunnlag av dette ble det utarbeidet bacheloroppgave for å finne optimale landkarløsninger. Dette kan ...