• Kulturmøter og kulturkonflikter i norsklærebøker 

   Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd; Bakken, Jonas (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Artikkelen viser hvordan forfatterne av to norsklærebøker for videregående skole har valgt ulike strategier for å inkludere et flerkulturelt perspektiv i norskfaget. Grip teksten henvender seg til elever med en tradisjonell ...
  • The textbook task as a genre 

   Bakken, Jonas; Andersson-Bakken, Emilia (Journal of Curriculum Studies;, Peer reviewed; Journal article, 2021-05-24)
   Schools today face the challenge of preparing students to live, work, and prosper in a rapidly changing world. As a response to this global challenge, Norway has adopted a national curriculum focusing on the development ...
  • Textbook tasks in the Norwegian school subject natural sciences: what views of science do they mediate? 

   Andersson-Bakken, Emilia; Jegstad, Kirsti Marie; Bakken, Jonas (International Journal of Science Education;Volume 42, 2020 - Issue 8, Journal article; Peer reviewed, 2020-04-30)
   This study aims to investigate textbook tasks in the Norwegian school subject Natural sciences and the views of science that the tasks mediate to the pupils. Natural science is an interdisciplinary subject taught in Years ...