• Kva er dei regionale skilnadene i totalkolesterol og kroppsmasseindeks – resultat frå risikokartlegging i apotek 

      Bakka, Anna Lillehammer; Telle-Hansen, Vibeke; Garstad, Kjersti W.; Mørch-Reiersen, Lisa T.; Jacobs Jr., David R.; Retterstøl, Kjetil; Svendsen, Karianne (Norsk Farmaceutisk Tidsskrift;2020; 8, Journal article; Peer reviewed, 2020-11-02)
      Høge nivå av totalkolesterol (TK) og kroppsmasseindeks (KMI) er viktige risikofaktorar for kardiovaskulær sjukdom på befolkningsnivå. Frå 40-årsundersøkingane fekk vi kunnskap om at det var skilnader i risikofaktorar mellom ...