• Feber under fødsel og antibiotikabehandling – en kvalitetssikringsstudie 

   Bøhn, Kristin; Amundsen, Siv Merethe; Laine, Hely Katariina; Hvidtjørn, Dorte; Pay, Aase Serine Devold (Sykepleien Forskning;, Peer reviewed; Journal article, 2021-06-02)
   Bakgrunn: Feber under fødsel defineres som kroppstemperatur ≥38 °C og forekommer ved omtrent 7 prosent av fødsler til termin. Tilstanden gir økt risiko for maternell og neonatal sykelighet og dødelighet. Korrekt bruk av ...
  • Følges fastsatt prosedyre for stimulering av rier i fødselen? En spørreundersøkelse blant jordmødre 

   Elisenberg, Mari; Staubo, Marthe Regine; Bøhn, Kristin; Øgaard, Marit; Gaudernack, Lise Christine; Blix, Ellen; Pay, Aase Serine Devold (Sykepleien Forskning;14 (78828), Journal article; Peer reviewed, 2019-10-02)
   Bakgrunn: Langvarig fødsel er forbundet med økt risiko for uheldig utfall hos mor og barn. I veilederen for fødselshjelp anbefaler Norsk gynekologisk forening ristimulerende tiltak for å forebygge og behandle langsom ...
  • Use of external cephalic version for breech presentation at term: A national survey of Norwegian birth units 

   Pay, Aase Serine Devold; Hetlebakke, Aslaug; Glomsrød, Maren Pernille; Bøhn, Kristin; Blix, Ellen (Sexual & Reproductive HealthCare;Volume 33, September 2022, 100751, Peer reviewed; Journal article, 2022-06-18)
   Introduction: International guidelines recommend that external cephalic version (ECV) be offered to all women with single fetuses in breech presentation at term. In Norway, ECV is not offered routinely; the national clinical ...