• Tradisjonelle praksiser hos maasaier i Tanzania 

      Hansen, Maiken Røed; Augland, Ingrid Amalie; Sirwan, Trisia; Magnussen, Nina (2017)
      Maasaier er en etnisk gruppe som lever i både Tanzania og Kenya (28toomany, 2013, s. 37). De lever med sterke kulturelle tradisjoner, som står overfor stort press fra en stat som stadig er i utvikling (Pharam, s. 5). For ...