• Det er jo du som må bestemme... : en kvalitativ undersøkelse om personlige assistenters arbeid for å fremme selvstendighet 

   Mostuen, Bente Karin (Master thesis, 2010)
   Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Målet med ordningen er å bidra ...
  • Forskning med nye aktører - forskningskvalitet og nytteverdi 

   Østensjø, Sigrid; Askheim, Ole Petter (Chapter, 2019)
   Hensikten med kapitlet er å gi økt forståelse av hvordan forsknings-kvalitet og nytteverdi kan begrepsfestes og evalueres når brukerne blir samprodusenter i forskning. To hovedspørsmål stilles: Hva kjennetegner forskningskvalitet ...
  • Omsorgslønn til foreldre med funksjonshemmede barn 

   Eriksen, John; Andersen, Torhild; Askheim, Ole Petter (NOVA Rapport 11/03, Research report, 2003)
   I denne rapporten analyseres bruken av kommunal omsorgslønn til familier med særlig tyngende omsorgsforpliktelser for egne barn under 18 år. Ordningen har lenge vist seg å by på en rekke problemer, som stor ulikhet og ...
  • Omsorgslønn til foreldre med funksjonshemmede barn 

   Eriksen, John; Andersen, Torhild; Askheim, Ole Petter (NOVA Rapport 11/03, Report, 2003)
   I denne rapporten analyseres bruken av kommunal omsorgslønn til familier med særlig tyngende omsorgsforpliktelser for egne barn under 18 år. Ordningen har lenge vist seg å by på en rekke problemer, som stor ulikhet og ...
  • Samproduksjon i forskning - hva er det, og hva innebærer det? 

   Askheim, Ole Petter; Lid, Inger Marie; Østensjø, Sigrid (Chapter; Peer reviewed, 2019)
   Det er i dag økende krav om og forventninger til at brukerne av forskning skal gis innflytelse over forskningen gjennom å involvere dem i forskningsprosessen. Ikke minst gjelder dette på helse- og velferdsområdet. I dette ...
  • Samproduksjon i forskning : forskning med nye aktører 

   Askheim, Ole Petter; Lid, Inger Marie; Østensjø, Sigrid (Book; Peer reviewed, 2019)
   Det er i dag økende krav om og forventninger til at brukerne av forskning skal gis innflytelse over forskningen gjennom å involvere dem i forskningsprosessen. Ikke minst gjelder dette på helse- og velferdsområdet. I dette ...