• Hvilke ledelsesideal finner en blant sykepleie- og ingeniørstudenter? 

      Rehman, Sidrah; Asghar, Shifa (Master thesis, 2019)
      Kvinners kamp på ledelsesfronten har foregått gjennom flere tiår og tidligere forskning på området viser at kvinnelige ledere ofte møter på en rekke barrierer i arbeidslivet. Studier viser at kvinnelige ledere konsekvent ...