• Distribusjon av e-bøker i norske folkebibliotek: en nettverksanalyse 

      Arnestad, Vilde (Master thesis, 2019)
      I denne masteroppgaven ble nettverket av aktører rundt distribusjonen av e-bøker til folkebibliotek undersøkt. Gjennom analyser av 18 semistrukturerte intervju fordelt på Kulturrådet, Nasjonalbiblioteket, distributører, ...