• Lokal bærekraft 

   Nenseth, Vibeke; Saglie, Inger-Lise; Arnesen, Odd Eirik (NIBR-rapport 2004:18, Report, 2004)
   Prosjektet har undersøkt LA21-satsingen i norske kommuner gjennom en ekstensiv telefon-survey til 100 kommuner og intensive case-studier i tre kommuner. Integrering av LA-arbeidet i kommuneplanleggingen og kommunale ildsjeler ...
  • Support for organising rural producers in Southern and Eastern Africa 

   Arnesen, Odd Eirik; Kapelrud, Vidar; Øygard, Ragnar (Samarbeidsrapport NIBR/Noragric 2002, Report, 2002)
   The introduction of market based agrarian reforms advocated by the IMF and the World Bank has so far not led to a viable strategy to improve the productivity of the African smallholders and improve the livelihood of the ...