• Arkiv: Eitt fag to profesjonar? 

   Andresen, Herbjørn; Valderhaug, Gudmund (Samle, formidle, dele: 75 år med bibliotekarutdanning;, Peer reviewed; Chapter, 2015-12)
  • Behandling av personopplysninger for arkivformål i allmennhetens interesse 

   Andresen, Herbjørn (Lov og Rett;05 / 2018 (Volum 57), Journal article; Peer reviewed, 2018-06-27)
   EUs nye personvernforordning innfører formålsangivelsen arkivformål i allmennhetens interesse som et nytt, legitimt sekundærformål for viderebehandling av personopplysninger utover det opprinnelige formålet med behandlingen. ...
  • Bør journalføringsplikten avvikles? 

   Andresen, Herbjørn (Norsk arkivforum;Nr. 27, Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Arkivlovutvalget fremsatte i NOU 2019:9 en påstand om at dagens journalføringspraksis har bidratt til dårligere arkiver, og at den har utspilt sin rolle. Argumentene som begrunner dette synet finnes på litt ulike steder i ...
  • A discussion frame for explaining records that are based on algorithmic output 

   Andresen, Herbjørn (Records Management Journal;29(EarlyCite), Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Purpose The purpose of this paper is to raise attention within the records management community about evolving demands for explanations that make it possible to understand the content of records, also when they reflect ...
  • Fremfinning og bruk av digitalt skapt materiale i arkivdepotene 

   Andresen, Herbjørn (Norsk arkivforum;Nr. 25, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Artikkelen sammenligner to metoder for fremfinning av digitalt skapte arkivuttrekk i depoter. Begge metoder baserer seg på velprøvd og utbredt teknologi, og bør ikke by på større teknologiske utfordringer. Digitalt ...
  • Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age 

   Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (Current Topics in Library and Information Practice;Libraries, Archives and Museums as Democratic Spaces in a Digital Age, Book; Peer reviewed, 2020)
   The research that will be presented in this book documents a seeming paradox: in spite of massive digitalization of our everyday lives, libraries, archives, and museums are heavily used as physical spaces and meeting ...
  • Museet som portvokter eller "spørrer": Praksiser for brukermedvirkning på DigitaltMuseum og Minner 

   Bergrem, Ellen Fareth (Master thesis, 2019)
   forstått og implementert, og i hvilken grad praksisene medfører endringer for museene som kunnskapsinstitusjoner. Gjennom kvalitative intervjuer med ulike aktører i sektoren belyses problemstillingen fra ulike perspektiver. ...
  • Ny EU-forordning om digitale signaturer 

   Andresen, Herbjørn (Tidsskriftet Arkiv;5, Journal article; Peer reviewed, 2014)
   EU har vedtatt en ny forordning, nr. 910/2014, om digitale signaturer. En grunn til at den nye forordningen bør være av særlig interesse for arkivarer, er artikkel 34 om langtidsbevaring av kvalifiserte elektroniske si ...
  • Ny versjon av standarden ISO 15489 

   Andresen, Herbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Standarden NS-ISO 15489-1:2016 er gjeldende norsk standard fra 1. juli 2016. Dette er andre versjon av ISO 15489, den første versjonen fra 2001 er ikke lenger gyldig. 2001-utgaven av ISO 15489 besto av to deler. Del 2, ...
  • On the Breakdown of the Controlled Environment Paradigm in Norwegian Archival Repositories 

   Andresen, Herbjørn (Lecture Notes in Computer Science;Volume 12051, Chapter; Conference object; Peer reviewed, 2020-03-19)
   The rules and arrangements that govern transfer of digital records to the archive repositories in Norway, rely on a controlled environment paradigm. This paradigm is the basis for assuming the authenticity and evidential ...
  • On the Internationalisation and Harmonisation of Archival Law 

   Andresen, Herbjørn (European Journal of Comparative Law and Governance;Volume 7: Issue 1, Journal article; Peer reviewed, 2020-03-02)
   Archival laws exist in most countries, with some similarities due to a common professional basis. Over several decades, regional and global laws have evolved in different fields imposing requirements, or expectations, for ...