• Kulturmøter og kulturkonflikter i norsklærebøker 

      Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd; Bakken, Jonas (Chapter; Peer reviewed, 2017)
      Artikkelen viser hvordan forfatterne av to norsklærebøker for videregående skole har valgt ulike strategier for å inkludere et flerkulturelt perspektiv i norskfaget. Grip teksten henvender seg til elever med en tradisjonell ...