• Pushvarslerne - En casestudie av VG og TV2s bruk av pushvarsling 

      Andersen, Kristian Müller (Bachelor thesis, 2017)
      Denne oppgaven tar for seg VG og TV2s strategier og bruk av pushvarsling. Gjennom intervjuer, presentasjon og analyse forsøker denne studien å avdekke hva planen for bruken av pushvarsling er, og hvordan planen samstemmer ...