• Dyreassistert terapi med hund som et tiltak til rehabilitering 

      Andersen, Emilie Buer (Master thesis, 2021)
      Bakgrunn og problemstilling: Det viktigste formålet med dette forskningsprosjektet var å få oppdatert kunnskap og innsikt fra mennesker som både benytter og har benyttet seg av Dyreassistert terapi (DAT) med hund som ...