• Feber under fødsel og antibiotikabehandling – en kvalitetssikringsstudie 

      Bøhn, Kristin; Amundsen, Siv Merethe; Laine, Hely Katariina; Hvidtjørn, Dorte; Pay, Aase Serine Devold (Sykepleien Forskning;, Peer reviewed; Journal article, 2021-06-02)
      Bakgrunn: Feber under fødsel defineres som kroppstemperatur ≥38 °C og forekommer ved omtrent 7 prosent av fødsler til termin. Tilstanden gir økt risiko for maternell og neonatal sykelighet og dødelighet. Korrekt bruk av ...