• Er det samsvar i registreringene når sykepleiere og studenter screener pasienter for ernæringsstatus? 

      Ribu, Lis; Trollebø, Ellinor; Alstad, Elisabeth; Bratlie, Stig; Husby, Gerd Helen; Langfald, Gro; Lykke, Paula; Fagermoen, May Solveig (Sykepleien Forskning;5 (2), Academic article, 2010)
      Studiens bakgrunn: I nylig publiserte nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring anbefales at alle pasienter skal screenes for ernæringsmessig risiko. Hensikt: Å teste interrater ...