• Local governance, finances and service delivery in Tanzania 

   Braathen, Einar; Allern, Elin Haugsgjerd (Joint report NIBR/CMI/REPOA 2005, Report, 2005)
   This is a summary of three more extensive reports that are supposed to contribute to a baseline for the local government reform programme in Tanzania.
  • Mellom konflikt og integrasjon 

   Helgesen, Marit; Allern, Elin Haugsgjerd; Predelli, Line Nyhagen (NIBR prosjektrapport 2001:11, Report, 2001)
   Rapporten gir en evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM). KIM er et statlig, regjeringsoppnevnt utvalg, som består av representanter for innvandrerorganisasjoner, politiske partier og offentlig ...