• Arbeidsmarkedssituasjon for høyskoleutdannede 

   Alecu, Andreea Ioana (HiOA Rapport;nr. 11, Research report, 2014)
   Denne rapporten belyser hvordan studenter som fullførte en høgskoleutdanning i 2007 har tilpasset seg arbeidsmarkedet de fire første årene etter fullført utdanning (2008 – 2011). Målet er å si noe om arbeidsmarkedsstatus ...
  • Barriers to Access? Immigrant Origin and Occupational Regulation 

   Alecu, Andreea Ioana; Drange, Ida (Nordic Journal of Migration Research;Volume 9, Issue 1, Journal article; Peer reviewed, 2018-02-16)
   European labour markets have become increasingly accessible to foreign workers because of increased global migration and the implementation of international labour mobility agreements. Yet, skilled immigrants have lower ...
  • En tilleggsundersøkelse av stordriftseffekten i barnefamilier 

   Alecu, Andreea Ioana (Notat;2-2021, Report, 2021)
   Notatet undersøker i hvilken grad er det empirisk grunnlag for å konkludere at en stordriftseffekt finnes også i tidligere Forbrukerundersøkelser (2008 og 2009) og for hvilket barn i rekken den eventuelt slår inn. Notatet ...
  • Exploring the role of network diversity and resources in relationship to generalized trust in Norway 

   Alecu, Andreea Ioana (Social Networks;Volume 66, Peer reviewed; Journal article, 2021-02-23)
   Several studies suggest a positive relationship between social capital and generalized trust. Employing a network understanding of social capital (Lin, 2001), this study questions which aspects of social networks may be ...
  • Female attrition from the police profession 

   Alecu, Andreea Ioana; Fekjær, Silje Bringsrud (Policing: An International Journal of Police Strategies & Management;Vol. 43 No. 2, Journal article; Peer reviewed, 2020-04-02)
   Purpose: Do female police recruits drop out of police education and/or leave the profession more often than men, and has this changed over time? Can gender differences be explained by the background characteristics and ...
  • Hvilken betydning har regulering av yrker for yrkesmobilitet i Norge? 

   Alecu, Andreea Ioana; Drange, Ida (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Yrkesregulering har fått økende internasjonal oppmerksomhet, da forsking har vist at lisensierings- og sertifiseringsordninger har betydning for rekruttering til yrket, for kvalitet i yrkesutøvelsen og for lønnsnivået. I ...
  • Oppdatering av forbruksområdet «Personlig pleie». Vurdering av vare- og tjenestegrunnlaget i referansebudsjettet 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Alecu, Andreea Ioana; Borgeraas, Elling (Rapport;1-2021, Report, 2021)
   Denne rapporten er en rapportering av arbeidet med å oppdatere forbruksområdet «Personlig pleie» i referansebudsjettet. Oppdateringen innebærer å sjekke om det som ligger inne i budsjettposten fremdeles er relevant og om ...
  • Putting a Face to Institutions: Professionals and Generalized Trust 

   Alecu, Andreea Ioana (Professions and Professionalism;Vol 9 No 2, e3100, Journal article; Peer reviewed, 2019-07-02)
   The central role institutions play in the development of generalized trust is well established by previous research. Yet, the role of the professionals employed in these institutions has received considerably less attention. ...
  • SIFOs Referansebudsjett for forbruksutgifter 2021 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Alecu, Andreea Ioana; Naterstad, Anders (Rapport;3-2021, Report, 2021)
   Denne rapporten presenterer referansebudsjettet for 2021, en oppsummering av de viktigste endringene som er gjort sammenlignet med referansebudsjettet for 2020 og en oppsummering av grunnlaget disse endringene er basert ...
  • Which doctors do we trust? A vignette experiment of how gender and ethnicity influence trust 

   Alecu, Andreea Ioana (Ethnicities;Article first published online September 24, 2019, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Is people’s trust in doctors affected by their ethnicity or gender? It is often assumed that highly skilled migrants are protected from the worst effects of discrimination. Yet, they also report high degrees of discrimination. ...