• Arbeidsmarkedssituasjon for høyskoleutdannede 

   Alecu, Andreea Ioana (HiOA Rapport;nr. 11, Research report, 2014)
   Denne rapporten belyser hvordan studenter som fullførte en høgskoleutdanning i 2007 har tilpasset seg arbeidsmarkedet de fire første årene etter fullført utdanning (2008 – 2011). Målet er å si noe om arbeidsmarkedsstatus ...
  • Attrition of Police Officers With Immigrant Background 

   Fekjær, Silje Bringsrud; Alecu, Andreea Ioana (Police Quarterly (PQ);, Peer reviewed; Journal article, 2021-12-27)
   Recruiting police officers with immigrant backgrounds has a limited effect if many of these recruits leave the police service. The dropout and attrition rates among officers with immigrant backgrounds are also an important ...
  • Barriers to Access? Immigrant Origin and Occupational Regulation 

   Alecu, Andreea Ioana; Drange, Ida (Nordic Journal of Migration Research;Volume 9, Issue 1, Journal article; Peer reviewed, 2018-02-16)
   European labour markets have become increasingly accessible to foreign workers because of increased global migration and the implementation of international labour mobility agreements. Yet, skilled immigrants have lower ...
  • Educational achievement among children with a disability: do parental resources compensate for disadvantage? 

   Brekke, Idunn; Alecu, Andreea Ioana; Ugreninov, Elisabeth; Suren, Pål; Evensen, Miriam (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   We examined the impact of child disability on Grade Points Average (GPA) using all children aged 15–16 years who completed their lower secondary education and registered with a GPA score in the period from 2016 to 2020 in ...
  • En tilleggsundersøkelse av stordriftseffekten i barnefamilier 

   Alecu, Andreea Ioana (Notat;2-2021, Report, 2021)
   Notatet undersøker i hvilken grad er det empirisk grunnlag for å konkludere at en stordriftseffekt finnes også i tidligere Forbrukerundersøkelser (2008 og 2009) og for hvilket barn i rekken den eventuelt slår inn. Notatet ...
  • Evaluering av kompletterende utdanning for ingeniører, lærere og sykepleiere ved OsloMet 

   Alecu, Andreea Ioana; Drange, Ida; Underthun, Anders (AFI-rapport;2022:12, Report, 2022-12-12)
   Kompletterende utdanning for flyktninger ble etablert ved OsloMet i 2017. Utdanningene ble tilbudt til ingeniører, sykepleiere og lærere med utdanning fra et land utenfor EU/EØS-området. Utdanningene skal lede fram til ...
  • Exploring the role of network diversity and resources in relationship to generalized trust in Norway 

   Alecu, Andreea Ioana (Social Networks;Volume 66, Peer reviewed; Journal article, 2021-02-23)
   Several studies suggest a positive relationship between social capital and generalized trust. Employing a network understanding of social capital (Lin, 2001), this study questions which aspects of social networks may be ...
  • Female attrition from the police profession 

   Alecu, Andreea Ioana; Fekjær, Silje Bringsrud (Policing: An International Journal of Police Strategies & Management;Vol. 43 No. 2, Journal article; Peer reviewed, 2020-04-02)
   Purpose: Do female police recruits drop out of police education and/or leave the profession more often than men, and has this changed over time? Can gender differences be explained by the background characteristics and ...
  • The health of mothers caring for a child with a disability: a longitudinal study 

   Brekke, Idunn; Alecu, Andreea Ioana (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Background Raising a child with disabilities requires a significant parental investment that is greater than that required by typically developing children. Previous studies have shown that parents caring for a child with ...
  • Hvilken betydning har regulering av yrker for yrkesmobilitet i Norge? 

   Alecu, Andreea Ioana; Drange, Ida (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Yrkesregulering har fått økende internasjonal oppmerksomhet, da forsking har vist at lisensierings- og sertifiseringsordninger har betydning for rekruttering til yrket, for kvalitet i yrkesutøvelsen og for lønnsnivået. I ...
  • Hvordan vurderer norske forbrukere utvalgte markeder? Hovedresultater fra Markets Monitoring Survey runde 1 og 2. 

   Alecu, Andreea Ioana (Rapport;14-2021, Report, 2021)
   Sett under ett har norske forbrukere et noe høyere nivå av tillit til markedene sammenlignet med forbrukere i EU27. Andelene av forbrukere i Norge som opplever problemer er - for de fleste markedene – på omtrent samme nivå ...
  • Noen hovedpunkter fra EU-kommisjonens Consumers Conditions Survey (CCS) 2022 

   Alecu, Andreea Ioana; Jacobsen, Eivind (SIFO-rapport;8-2023, Report, 2023)
   I denne enkle tabellrapporten har vi sett på norske og europeiske borgeres opplevelse av å være forbruker, kjennskap til rettigheter, samt borgeres erfaringer på tvers av markeder. Rapporten er basert på tallmateriale fra ...
  • Oppdatering av forbruksområdet «Personlig pleie». Vurdering av vare- og tjenestegrunnlaget i referansebudsjettet 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Alecu, Andreea Ioana; Borgeraas, Elling (Rapport;1-2021, Report, 2021)
   Denne rapporten er en rapportering av arbeidet med å oppdatere forbruksområdet «Personlig pleie» i referansebudsjettet. Oppdateringen innebærer å sjekke om det som ligger inne i budsjettposten fremdeles er relevant og om ...
  • Predicting stable employment trajectories among young people with disabilities 

   Ballo, Jannike Gottschalk; Alecu, Andreea Ioana (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Research aiming to explain disabled people’s inequalities in the labour market has primarily focused on transitional factors between school and work, wage gaps, or socioeconomic background characteristics as expla- nations ...
  • Putting a Face to Institutions: Professionals and Generalized Trust 

   Alecu, Andreea Ioana (Professions and Professionalism;Vol 9 No 2, e3100, Journal article; Peer reviewed, 2019-07-02)
   The central role institutions play in the development of generalized trust is well established by previous research. Yet, the role of the professionals employed in these institutions has received considerably less attention. ...
  • SIFOs Referansebudsjett for forbruksutgifter 2021 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Alecu, Andreea Ioana; Naterstad, Anders (Rapport;3-2021, Report, 2021)
   Denne rapporten presenterer referansebudsjettet for 2021, en oppsummering av de viktigste endringene som er gjortsammenlignet med referansebudsjettet for 2020 og en oppsummering av grunnlaget disse endringene er basert på. ...
  • SIFOs Referansebudsjett for forbruksutgifter 2022 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Alecu, Andreea Ioana; Lynum, Markus (Rapport;4-2022, Report, 2022)
   Denne rapporten presenterer referansebudsjettet for 2022. Rapporten er en oppsummering av de viktigste endringene fra fjorårets budsjett, og summerer opp grunnlaget disse endringene er basert på. I 2022-versjonen av ...
  • SIFOs referansebudsjett for forbruksutgifter 2023 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Ansteensen, Ann-Kristin; Alecu, Andreea Ioana; Blomberg, Lilli Wolland (SIFO-rapport;2-2023, Report, 2023)
   I denne prosjektrapporten presenterer vi referansebudsjettet for 2023 og hvordan vi har arbeidet med årets oppdatering. I 2023-versjonen av referansebudsjettet har grunnlaget for forbruksområdet «husholdningsartikler» blitt ...
  • SIFOs referansebudsjett for forbruksutgifter 2024 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Ansteensen, Ann-Kristin; Alecu, Andreea Ioana (SIFO-rapport;3-2024, Report, 2024)
   I denne prosjektrapporten presenterer vi referansebudsjettet for 2024 og hvordan vi har arbeidet med årets oppdatering. I 2024-versjonen av referansebudsjettet har grunnlaget for forbruksområdene «lek og mediebruk» og ...
  • SIFOs Referansebudsjett for forbruksutgifter – andre halvår 2022 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Alecu, Andreea Ioana (Rapport;7-2022, Report, 2022)
   Denne prosjektrapporten presenterer en oppdatert versjon av referansebudsjettet for 2022 hvor kostnadene er justert i henhold til prisutviklingen i markedene. Nye priser er hentet inn for forbruksområdene «Barnehagekostnader», ...