• Atferdsanalytiske perspektiver på barrierer i Lean- implementasjon 

   Abrahamsen, Ina Marie (Master thesis, 2023)
   Lean blir implementert i organisasjoner over hele verden og i stor skala, men veldig få organisasjoner har suksess med Lean. Denne studien utforsker hva slags barrierer som oppstår når nordiske organisasjonen velger å ...
  • Endringsstrategier og forpliktelse til endring i offentlig sektor 

   Johnsen, Åge; Abrahamsen, Ina Marie (Magma;Nr 1, 2021, Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Denne artikkelen utforsker mellomlederes erfaringer med endringsstrategier og forpliktelse til organisasjons- endring i offentlig sektor. Det finnes flere velkjente teorier om hvordan organisasjoner bør lede endringsprosesser ...
  • Endringsstrategier og forpliktelse til endring i offentlig sektor 

   Johnsen, Åge; Abrahamsen, Ina Marie (Academic article, 2021)
   Denne artikkelen utforsker mellomlederes erfaringer med endringsstrategier og forpliktelse til organisasjons- endring i offentlig sektor. Det finnes flere velkjente teorier om hvordan organisasjoner bør lede endringsprosesser ...
  • Har endringsledelse og endringsstrategi en påvirkning på forpliktelse til endring? 

   Abrahamsen, Ina Marie (Bachelor thesis, 2017-05)
   Denne oppgaven vil ta for seg temaet endringsledelse ved å se nærmere på problemstillingen «Har endringsledelse en påvirkning på forpliktelse til endring». Fokuset på endring innad i organisasjoner er stadig økende og det ...