• Hjemmebesøk av jordmor i tidlig barseltid 

   Aaserud, Tine Gammelgaard; Tveiten, Sidsel; Gjerlaug, Anne Karine (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Bakgrunn: Oppholdet på barselavdelingen er gradvis blitt redusert fra fem–seks til cirka to dager de siste årene. Helsepolitiske føringer vektlegger at kvinner og deres familier skal oppleve svangerskap, fødsel og barsel ...
  • Kvinners opplevelse av og erfaring med hjemmebesøk av jordmor i tidlig barseltid 

   Aaserud, Tine Gammelgaard (MAPO;2014, Master thesis, 2014)
   Bakgrunn: Barselomsorgen er endret over lengere tid og oppholdet på barselavdelingen er gradvis blitt redusert fra 5-6 dager til cirka 2 dager. Helsetilsynet påpeker at det oppstår en kritisk periode mellom utreise fra ...