• Are cultured human myotubes far from home? 

   Aas, Vigdis; Bakke, Siril Skaret; Feng, Yuan Zeng; Kase, Eili Tranheim; Jensen, Jørgen; Bajpeyi, Sudip; Thoresen, G. Hege; Rustan, Arild (Cell and tissue research;354(3), Journal article; Peer reviewed, 2013-12)
   Satellite cells can be isolated from skeletal muscle biopsies, activated to proliferating myoblasts and differentiated into multinuclear myotubes in culture. These cell cultures represent a model system for intact human ...
  • Benfotiamine increases glucose oxidation and downregulates NADPH oxidase 4 expression in cultured human myotubes exposed to both normal and high glucose concentrations 

   Fraser, David; Hessvik, Nina Pettersen; Nikolic, Natasa; Aas, Vigdis; Hanssen, Kristian Folkvord; Bøhn, Siv Kjølsrud; Thoresen, G. Hege; Rustan, Arild (Genes & Nutrition;Online before print, Journal article; Peer reviewed, 2011-10-09)
   The aim of the present work was to study the effects of benfotiamine (S-benzoylthiamine O-monophosphate) on glucose and lipid metabolism and gene expression in differentiated human skeletal muscle cells (myotubes) incubated ...
  • Blodglukosesenkende ­legemidler ved type 2-diabetes 

   Aas, Vigdis; Lund, Jenny; Kase, Eili T.; Feng, Yuan Z.; Rustan, Arild C.; Thoresen, Hege (Norsk Farmaceutisk Tidsskrift;5, Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Hensikt Denne artikkelen gir en oversikt over tilgjengelige legemidler, foruten insulin, til behandling av hyperglykemi ved type 2-diabetes. De enkelte legemidlenes virkningsmekanisme, kliniske effekt og bruk, samt ...
  • Chronic hyperglycemia reduces substrate oxidation and impairs metabolic switching of human myotubes 

   Aas, Vigdis; Hessvik, Nina Pettersen; Wettergreen, Marianne; Hvammen, Andreas Wensaas; Hallén, Stefan; Thoresen, G. Hege; Rustan, Arild (Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Basis of Disease;1812 (1), Journal article; Peer reviewed, 2011-01)
   Skeletal muscle of insulin resistant individuals is characterized by lower fasting lipid oxidation and reduced ability to switch between lipid and glucose oxidation. The purpose of the present study was to examine if chronic ...
  • Electrical Pulse Stimulation of Cultured Human Skeletal Muscle Cells as an In Vitro Model of Exercise 

   Nikolić, Nataša; Bakke, Siril Skaret; Kase, Eili Tranheim; Rudberg, Ida; Halle, Ingeborg Flo; Rustan, Arild C.; Thoresen, G. Hege; Aas, Vigdis (PLoS ONE;7 (3), Peer reviewed; Journal article, 2012-03-22)
   Background and Aims Physical exercise leads to substantial adaptive responses in skeletal muscles and plays a central role in a healthy life style. Since exercise induces major systemic responses, underlying cellular ...
  • Electrical pulse stimulation of primary human skeletal muscle cells 

   Nikolic, Natasa; Aas, Vigdis (Methods in molecular biology;MIMB, volume 1889, Chapter; Journal article; Peer reviewed, 2018-10-27)
   Electrical pulse stimulation (EPS) is an in vitro method of inducing contractions in cultured skeletal muscle cells of human and animal origin. Motor neuron activation of muscle fibres can be replaced by applying EPS on ...
  • Increased glycolysis and higher lactate production in hyperglycemic myotubes 

   Lund, Jenny; Ouwens, DM; Wettergreen, Marianne; Bakke, Siril Skaret; Thoresen, G. Hege; Aas, Vigdis (Cells;Volume 8, Issue 9, Journal article; Peer reviewed, 2019-09-18)
   Previous studies have shown that chronic hyperglycemia impairs glucose and fatty acid oxidation in cultured human myotubes. To further study the hyperglycemia-induced suppression of oxidation, lactate oxidation, mitochondrial ...
  • Karakterisering av ekstracellulære vesikler fra humane skjelettmuskelceller - effekt av elektrisk pulsstimulering 

   Qureshi, Saba (MABIO;2019, Master thesis, 2019)
   celleblærer i nanostørrelse. Vesiklene skilles ut fra de fleste celler og er påvist i mange biologiske væsker. EV inndeles i eksosomer, mikrovesikler (MV) og apoptotiske legemer. Vesiklene gjenspeiler modercellens fysiologiske ...
  • Metabolic switching of human skeletal muscle cells in vitro 

   Thoresen, G. Hege; Hessvik, Nina Pettersen; Bakke, Siril Skaret; Aas, Vigdis; Rustan, Arild (Prostaglandins leukotrienes and essential fatty acids;85 (5), Journal article; Peer reviewed, 2011-05-05)
   In this review we will focus on external factors that may modify energy metabolism in human skeletal muscle cells (myotubes) and the ability of the myotubes to switch between lipid and glucose oxidation. We describe the ...
  • Myotubes from Severely Obese Type 2 Diabetic Subjects Accumulate Less Lipids and Show Higher Lipolytic Rate than Myotubes from Severely Obese Non-Diabetic Subjects 

   Bakke, Siril Skaret; Feng, Yuan Zeng; Nikolic, Natasa; Kase, Eili Tranheim; Moro, Cedric; Stensrud, Camilla; Damlien, Lisbeth; Ludahl, Marianne Odnakk; Sandbu, Rune; Solheim, Brita Marie; Rustan, Arild; Hjelmesæth, Jøran; Thoresen, G. Hege; Aas, Vigdis (Journal article; Peer reviewed, 2015-03-19)
   About 80% of patients with type 2 diabetes are classified as overweight. However, only about 1/3 of severely obese subjects have type 2 diabetes. This indicates that several se- verely obese individuals may possess certain ...
  • Remodelling of oxidative energy metabolism by galactose improves glucose handling and metabolic switching in human skeletal muscle cells 

   Kase, Eili Tranheim; Nikolić, Nataša; Bakke, Siril Skaret; Bogen, Kaja Kamilla; Aas, Vigdis; Thoresen, G. Hege; Rustan, Arild Christian (Journal article; Peer reviewed, 2013-04-01)
   Cultured human myotubes have a low mitochondrial oxidative potential. This study aims to remodel energy metabolism in myotubes by replacing glucose with galactose during growth and differentiation to ultimately examine the ...
  • Substrate oxidation in primary human skeletal muscle cells is influenced by donor age 

   Aas, Vigdis; Thoresen, G. Hege; Rustan, Arild; Lund, Jenny (Cell and Tissue Research;382 (2020), Journal article; Peer reviewed, 2020-09-08)
   Primary human myotubes represent an alternative system to intact skeletal muscle for the study of human diseases related to changes in muscle energy metabolism. This work aimed to study if fatty acid and glucose metabolism ...
  • Tarmfloraen – på helsa løs 

   Aas, Vigdis; Gedde-Dahl, Ane; Tingstad, Ragna Husby; Charnock, Colin (Norsk Farmaceutisk Tidsskrift;6, Journal article; Peer reviewed, 2015-06-22)
   Hensikt I løpet av de siste årene har det fremkommet holdepunkter for at ubalanse eller forstyrrelser i tarmfloraen, såkalt dysbiose, bidrar til utvikling av enkelte metabolske sykdommer. Hensikten med denne artikkelen er ...
  • Utilization of lactic acid in human myotubes and interplay with glucose and fatty acid metabolism 

   Lund, Jenny; Aas, Vigdis; Tingstad, Ragna Husby; Van Hees, Alfons; Nikolic, Natasa (Scientific Reports;8, Article number: 9814 (2018), Journal article; Peer reviewed, 2018-06-29)
   Once assumed only to be a waste product of anaerobe glycolytic activity, lactate is now recognized as an energy source in skeletal muscles. While lactate metabolism has been extensively studied in vivo, underlying cellular ...
  • Utrykk av gener i skjelettmuskel fra sykelig overvektige : in vivo og in vitro sammenlikning av sykelig overvektige med normal glukosetoleranse og type 2-diabetes 

   Ludahl, Marianne Odnakk (Master thesis, 2011)
   Introduksjon: Antall tilfeller av type 2-diabetes (T2D) øker faretruende verden over. Utviklingen av sykdommen skyldes en interaksjon mellom vårt moderne levesett og en genetisk predisposisjon. Det er en økende kunnskap ...