• Effekter av systematisk opplæring i samtalepreget veiledning målt med en multippel basislinjedesign 

   Eldevik, Sigmund; Løkke, Jon Arne; Haugland, Silje; Tryggestad, Hege; Valmo, Astri; Aarlie, Hege (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Det finnes få empiriske studier av om opplæring i samtalepreget veiledning har effekt i form av økte veiledningsferdigheter. På tross av manglende systematisk empiri, er opplæring i veiledning svært utbredt. I vår studie ...
  • Simulation-based training for nurses: systematic review and meta-analysis 

   Hegland, Pål André; Aarlie, Hege; Strømme, Hilde; Jamtvedt, Gro (Nurse Education Today;Volume 54, July 2017, Journal article; Peer reviewed, 2017-04-19)
   Background: Simulation-based training is a widespread strategy to improve health-care quality. However, its effect on registered nurses has previously not been established in systematic reviews. The aim of this systematic ...