• Fra gråvann til varmtvann 

      Øvrevik, Ottar Sprakehaug (MAEN;2018, Master thesis, 2018)
      Gråvann er den største og varmeste spillvannstrømmen fra boliger. Årlig forsvinner store meng-der termisk energi ut av bygningen sammen med gråvannet. I dag gjøres det lite for å redusere dette tapet. I dette arbeidet ble ...