• "Full kontroll?" 

      Opedal, Ståle; Østtveiten, Helge Strand (NIBR prosjektrapport 2000:10, Report, 2000)
      Rapporten beskriver og analyserer virkemåten til kontrollutvalgene i kommunene og fylkeskommunene. Data fra en landsomfattende survey analyseres sammen med dokumentmateriale og informantsamtaler. Studien finner at den ...