• Medisinske vikarbyråer 

   Dahle, Rannveig; Østbye, Marianne Midthus (NOVA Rapport 4/07, Rapport, 2007)
   Denne rapporten handler om innleie av sykepleievikarer i sykehus. Rapporten er en delstudie i et NOVA- prosjekt om «Medisinske vikarer i helseinstitusjoner» som er gjennørt fra 2003 til 2006 og finansiert av Norges ...
  • Medisinske vikarbyråer 

   Dahle, Rannveig; Østbye, Marianne Midthus (NOVA Rapport 4/07, Rapport, 2007)
   Denne rapporten handler om innleie av sykepleievikarer i sykehus. Rapporten er en delstudie i et NOVA- prosjekt om «Medisinske vikarer i helseinstitusjoner» som er gjennørt fra 2003 til 2006 og finansiert av Norges ...