• Universitetsfaget begynneropplæring slik videreutdanningsstudenter framstiller det 

      Bjørkvold, Tuva; Håøy, Annbjørg; Ånestad, Gerd (Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis;Vol. 15, No. 3, 2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-12-15)
      Begynneropplæring er et nytt fag på universitetsnivå, og det er ikke etablert en felles forståelse for hva begynneropplæringsfaget innebærer. Vi har derfor undersøkt hva som virker samlende i studentbesvarelser i ...