• Referansebudsjettet 1987 

   Ukjent forfatter (andre, 1987)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 1987, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 1988 

   Ukjent forfatter (andre; andre, 1988)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 1988, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 1989 - november 

   Ukjent forfatter (andre, 1998)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 1989, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 1991 - mars 

   Ukjent forfatter (andre, 1991)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 1991, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 1995 

   Ukjent forfatter (andre, 1995)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 1995, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 1997 

   Ukjent forfatter (andre, 1997)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 1997, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 2003 

   Ukjent forfatter (andre, 2003)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 2003, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 2004 

   Ukjent forfatter (andre, 2004)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 2004, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 2005 

   Ukjent forfatter (andre, 2005)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 2005, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 2006 

   Ukjent forfatter (andre, 2006)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 2006, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 2007 

   Ukjent forfatter (andre, 2007)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 2007, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 2009 

   Ukjent forfatter (andre, 2009)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 2009, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 2010 

   Ukjent forfatter (andre, 2010)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 2010, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 2011 

   Ukjent forfatter (andre, 2011)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 2011, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 2013 

   Ukjent forfatter (andre, 2013)
  • Referansebudsjettet 2015 

   Ukjent forfatter (andre, 2015)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 2015, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 2016 

   Ukjent forfatter (andre, 2016)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 2016, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 2020 

   Ukjent forfatter (andre, 2020)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 2020, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie. Her finnes også budsjettet i Excel.