• Lindrende behandling og omsorg i sykehjem og eget hjem: oversikt over systematiske oversikter 

      Meneses-Echávez, José Francisco; Borge, Tiril Cecilie; Tingulstad, Alexander; Bjerk, Maria; Refsdal, Tonje Lehne (Book; Forskningsrapport, 2021-09-17)
      Dette oppdraget består av en oversikt over systematiske oversikter som har sett på effekten av lindrende behandling og omsorg i sykehjem og eget hjem. Vi utførte i oktober 2020 et litteratursøk i relevante databaser. Vi ...