• Consumer preferences for animal welfare 

   Schjøll, Alexander (Andre publikasjoner, 2014)
   Doktorgradsavhandling i økonomi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Denne avhandlingen benytter eksperimentelle metoder for å teste norske forbrukeres preferanser for dyrevelferd. For det første undersøker ...
  • Forbrukernes forhold til reklame 

   Storm-Mathisen, Ardis (Prosjektnotat nr. 8 (kap.3)2014, Andre publikasjoner, 2014)
   Tilknyttede prosjekter SIFO-survey Markedsføring og forbrukerinteresser - satsingsområde
  • Fra kunnskap til handling 

   Karevold, Knut Ivar; Bugge, Annechen Bahr; Ueland, Øydis; Slapø, Helena; Schjøll, Alexander; Rosenberg, Thea Grav; Grini, Ida S.; Hertel, Jens Kristoffer; Mathisen, Linda; Lekhal, Samira (Rapport, Andre publikasjoner, 2017)
  • Miljøbelastninger fra norsk fritidsforbruk 

   Klepp, Ingun Grimstad; Aall, Carlo; Hille, John (VF-rapport nr. 1-2007, Andre publikasjoner, 2007)
   For første gang er det internasjonalt gjort en identifisering av og sammenstilling av det samlede nasjonale fritidsforbruket. Omfanget av fritidsforbruk er målt i form av antall ”hendelser”, forbruk av tid og forbruk ...
  • Studietur til Island for VikingGull 

   Ukjent forfatter (Andre publikasjoner, 2014)
   Tilknyttede prosjekter VikingGull