• Samfunnsarbeid i et minoritetsperspektiv 

   Olsen, Anne Karen (Bachelor thesis, 2017)
   I oppgaven utforsker jeg samfunnsarbeiderrollen i et minoritetsperspektiv og ser på hvordan kritisk refleksjon kan bidra til å styrke rollen. Jeg undersøker frivillige organisasjoner som integreringsarena i et flerkulturelt ...
  • Sosial kapital på biblioteket? : en undersøkelse av bruken av to lokalbibliotek i Oslo 

   Høimyr, Toril (Master thesis, 2009)
   I denne oppgaven presenteres funn fra en observasjonsstudie av lokalbibliotekene på Furuset og Røa i Oslo. Oppgaven har to problemstillinger: 1. Den første tar sikte på å kartlegge bibliotekbruk i to ulike bydeler i Oslo. ...