• En fargerik merkedag. Om halloween i Norge i det 21. århundret 

      Amilien, Virginie; Schjøll, Alexander (SIFO Notat;2019:03, Working paper, 2019-10-29)
      I korte trekk kan vi oppsummere den norske halloween-feiringen i 2018 med følgende punkter:  Ca. 1/3 av befolkningen feiret halloween i 2018, mot under en 1/5 i 2011 og 2012.  69 % av de familier med hjemmeboende barn ...