• Hva er god Arbeid med bistand? 

      Qvortrup, Jon; Spjelkavik, Øystein (AFI Rapport 2013:2, rapport, 2013)
      Tall fra bransjeforeningen Attføringsbedriftene i NHO viser at det er store variasjoner mellom tiltaksarrangørene når det gjelder i hvilken grad deltakere i Arbeid med bistand (AB) oppnår en ordinær jobb etter tiltakets ...