Now showing items 4277-4296 of 11644

  • Growing numbers of older immigrants in Norway’s future labour force - and how low emigration among older immigrants can make it possible to project their future education, employment and urbanity - EXITNORWAY POLICY BRIEF No 1 

   Tønnessen, Marianne; Syse, Astri (NIBR-kortnotat;2021:1, Research report, 2021-05)
   According to population projections, the number of immigrants in Norway will increase in the future, but exclusively in older age groups. The number of immigrants aged 55-66 years is expected to increase threefold within ...
  • Grunneiersamarbeid for gjennomføring av byutvikling 

   Nordahl, Berit; Føreland, Jan Willy; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport;2019:21, Research report, 2020-01)
   Denne rapporten ser på mulighetene for å få til et samarbeid mellom eksisterende grunneierne i slike områder. Rapporten analyserer åtte konkrete grunneiersamarbeider. På grunnlag av disse beskrives prosessen fram til ...
  • Grunnlagsdokument – forbrukervinkling på Public Key Infrastructure (PKI) 

   Slettemeås, Dag (Oppdragsrapport 8-2004, Rapport, 2004)
   I denne rapporten anlegges et forbrukerperspektiv på utviklingen av PKI i Norge. Det vil si at vi bygger opp argumentasjonen rundt forbrukernes posisjon, deres holdninger og atferd, og benytter dette som bakgrunn for å ...
  • Grunnlagsdokument – forbrukervinkling på Public Key Infrastructure (PKI) 

   Slettemeås, Dag (Oppdragsrapport 8-2004, Rapport, 2004)
   I denne rapporten anlegges et forbrukerperspektiv på utviklingen av PKI i Norge. Det vil si at vi bygger opp argumentasjonen rundt forbrukernes posisjon, deres holdninger og atferd, og benytter dette som bakgrunn for å ...
  • Grunnleggende ferdigheter for arbeidslivet? Bruk og betydning i restaurant- og matfagyrker 

   Spetalen, Halvor (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   A framework for basic skills is included in all subjects and curricula throughout the Norwegian school system. These basic skills are defined as reading, numeracy, and oral, written and digital skills. In this article, ...
  • Grunnskolelæreres forståelse av begrepet dybdelæring i matematikk: En fenomenografisk undersøkelse av hva grunnskolelærere legger i begrepet dybdelæring 

   Fjelltvedt, Wenche Elisabeth (SKUT;2019, Master thesis, 2019)
   Introduksjon: Dybdelæring skal inn i skolen, og lærere er blitt ansvarlig for å få til dette. For å få til dybdelæring i undervisningen kreves det at elevene er aktive og involverte i sin egen læring, og at læreren legger ...
  • Grupper med lav kunnskap om økonomi 

   Poppe, Christian (SIFO Notat;2019:05, Working paper, 2019-10-24)
   Notatet identifiserer grupper med lave kunnskaper om økonomi. Resultatene er primært basert på egne data om økonomisk trygghet i Norge i 2017 (Kempson and Poppe, 2018), men også på tidligere studier foretatt av andre eller ...
  • Grønn økonomi og Rio+20 

   Vedeld, Trond (NIBR-notat 2011:118, Notat, 2011)
   Rapporten drøfter begrepet grønn økonomi slik det brukes av UNEP og FN, og vurderer den tilhørende utviklingsagendaen knyttet til programmet ”A Global Green New Deal”. Grønn økonomi – innen rammen av bærekraftig utvikling ...
  • Grønne kalkulatorer 2012 

   Borch, Anita (Rapport, 2013)
   Grønne kalkulatorer er online tjenester som er utviklet for å hjelpe forbrukere å velge grønt ved å beregne miljøbelastningen av eget forbruk. Basert på en studie av 13 grønne kalkulatorer, konkluderer denne studien med ...
  • Grønne kalkulatorer 2012 

   Borch, Anita (Rapport, 2013)
   Grønne kalkulatorer er online tjenester som er utviklet for å hjelpe forbrukere å velge grønt ved å beregne miljøbelastningen av eget forbruk. Basert på en studie av 13 grønne kalkulatorer, konkluderer denne studien med ...
  • Grønnsaksservering i barnehagen: En kvalitativ studie av styrere og pedagogiske lederes erfaringer knyttet til grønnsaksservering og hvordan de mener at de kan påvirke barnas grønnsaksinntak 

   Øqvist, Christina Loe (MAEH;2015, Master thesis, 2015)
   Bakgrunn og hensikt: Studier viser at grønnsaksinntaket til barn er for lavt. Grunnlaget for etablering av gode matvaner legges i barneårene. Barnehagen er en helsefremmende arena, og det er viktig å tilrettelegge for et ...
  • Grøt og velling - før og nå 

   Bugge, Annechen Bahr (Norsk Tidsskrift for Ernæring;Nr. 4, Journal article; Peer reviewed, 2019-12-17)
   Grøt og velling er de eldste varme reene vi kjenner i Norden, skrev Troels Troels-Lund (1840-1921) i si verk om dagliglivet i Danmark og Norge på sluen av 1500-tallet (1). Ordet graut kommer fra norrønt grautr, som betyr ...
  • GSP-systemet 

   Borgen, Eline; Eriksen, May Linn Skryten; Knudsen, Marte Askmo (Bachelor thesis, 2017-05)
   Formålet med oppgaven er å undersøke hvilken funksjon GSP-systemet har på handelen mellom Norge og GSP-landene og hvilke endringer har innføringen av MUL+14 ordningen bidratt til?
  • Gudstjenester i skoletiden - rektorenes dilemma 

   Hovdelien, Olav; Neegaard, Gunnar (Norsk pedagogisk tidsskrift;98(04), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   De fleste grunnskolene i Norge viderefører praksisen med å delta på gudstjenester i skoletiden en av dagene før juleferien eller ved slutten av skoleåret. Denne praksisen er i økende grad blitt problematisert i de siste ...
  • Guidelines and regulations for teaching digital competence in schools and teacher education : a weak link? 

   Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Teacher education has recently been criticised for not fulfilling its obligation to adequately prepare teachers to utilise digital tools in the classroom. In this paper, we raise the question of why Norwegian teacher ...
  • Gulrot og kålrot 

   Dragland, Steinar; Olsen, Nina Veflen; Vittersø, Gunnar; Rødbotten, Marit (Oppdragsrapport 12-2005, Rapport, 2005)
   Til tross for at norske forbrukere møter et lite variert tilbud av gulrot og kålrot i butikkene bidrar vaner, sosiale og kulturelle normer - samt aktuelle samfunnsdebatter på matområdet - til å befeste gulrot og kålrot ...
  • Gulrot og kålrot 

   Dragland, Steinar; Olsen, Nina Veflen; Vittersø, Gunnar; Rødbotten, Marit (Oppdragsrapport 12-2005, Rapport, 2005)
   Til tross for at norske forbrukere møter et lite variert tilbud av gulrot og kålrot i butikkene bidrar vaner, sosiale og kulturelle normer - samt aktuelle samfunnsdebatter på matområdet - til å befeste gulrot og kålrot ...
  • Gutters mytiske verden – en studie av identitet og lesemotstand 

   Onstad, Morten Rygh (Master thesis, 2020)
   Denne masteroppgaven handler om gutter, lesing og identitet. Formålet med masteroppgaven er å undersøke gutters forhold til skjønnlitteratur i skolen gjennom identitetsbegrepet. Undersøkelsen er basert på to kvalitative ...
  • Habilitering som koordinerende tiltak 

   Grue, Lars Petter; Annaniassen, Erling (NOVA Rapport 4/12, Rapport, 2012)
   This report is about how three different groups of people with disabilities perceive their relationship to the Norwegian habilitation- and rehabilitation services, both at the municipal level and at the regional specialist ...