• Ungdata junior 2017. Metoderapport 

   Løvgren, Mette; Overå, Stian (NOVA Rapport 3/18, Rapport, 2018)
   Denne metoderapporten er en evaluering av Ungdata junior Asker og Bærum 2017. Omtrent 6600 barn deltok, og svarprosenten i de to kommunene var henholdsvis 88 og 90 prosent. Ungdata junior er en spørreskjemaundersøkelse ...
  • Ungdata junior 2017. Metoderapport 

   Løvgren, Mette; Overå, Stian (NOVA Rapport 3/18, Rapport, 2018)
   Denne metoderapporten er en evaluering av Ungdata junior Asker og Bærum 2017. Omtrent 6600 barn deltok, og svarprosenten i de to kommunene var henholdsvis 88 og 90 prosent. Ungdata junior er en spørreskjemaundersøkelse ...
  • Ungdata junior 2017–2018. Resultater fra en spørreundersøkelse blant elever i alderen 10 til 12 år. 

   Løvgren, Mette; Svagård, Vegard (NOVA Rapport;7/19, Research report, 2019)
   Ungdata junior er en anonym spørreskjemaundersøkelse der barn i alderen 10–12 år svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med i fritiden og på skolen. I 2017 og 2018 deltok 15 529 barn i undersøkelsen som ...
  • Unge funksjonshemmede 

   Løvgren, Mette (NOVA Rapport 9/09, Rapport, 2009)
   Which factors promote and which factors inhibit young disabled people’s participation in organized leisure activities? Does participation in organized leisure activities facilitate social belonging? How does participation ...
  • Unge funksjonshemmede 

   Løvgren, Mette (NOVA Rapport 9/09, Rapport, 2009)
   Which factors promote and which factors inhibit young disabled people’s participation in organized leisure activities? Does participation in organized leisure activities facilitate social belonging? How does participation ...