Now showing items 2-21 of 11939

  • 10 % døgnmengde som spisetreningsprosedyre for premature - en pilotstudie 

   Evensen, Cecilie Dalby; Gustavsen, Linn Jahren (Master thesis, 2021)
   Bakgrunn: Hos premature barn foreligger det en medisinsk forordning av døgnmengde for å sikre tilstrekkelig næringstilførsel, som oftest oppnås gjennom bruk av ernæringssonde. 10% døgnmengde er en prosedyre som går ut på ...
  • 10 år - endring og stabilitet i forbruk og holdninger til kjøtt 

   randil (Oppdragsrapport 2-2008, Rapport, 2008)
   Landsrepresentative undersøkelser om kjøttforbruk og holdninger til kjøtt ble gjennomført i 1997, 2000, 2001, 2004 og 2007. Forbruksfrekvens av kjøtt er stadig økende, spesielt gjelder dette kylling. Spesielt kostholdsdebatter ...
  • 10 år - endring og stabilitet i forbruk og holdninger til kjøtt 

   Lavik, Randi (Oppdragsrapport 2-2008, Rapport, 2008)
   Landsrepresentative undersøkelser om kjøttforbruk og holdninger til kjøtt ble gjennomført i 1997, 2000, 2001, 2004 og 2007. Forbruksfrekvens av kjøtt er stadig økende, spesielt gjelder dette kylling. Spesielt kostholdsdebatter ...
  • 10 sjekkpunkter for utendørs bokvalitet i by 

   Jon Guttu (NIBR-notat 2008:113, Notat, 2008)
   Last ned gratis De ti sjekkpunktene bygger på empirisk forskning om utearealer og er rettet mot de vanligste manglene ved utbygging i tette bystrøk. De er formulert som tommelfingerregler og beregnet på utbyggere,saksbehandlere ...
  • 100 days with scans of the same Catphan phantom on the same CT scanner 

   Husby, Ellen; Svendsen, Elisabeth Dahl; Andersen, Hilde Kjernlie; Martinsen, Anne Catherine Trægde (Journal of Applied Clinical Medical Physics;18(6), Journal article; Peer reviewed, 2017-09-18)
   Quality control (QC) of CT scanners is important to evaluate image quality and radiation dose. Different QC phantoms for testing image quality parameters on CT are commercially available, and Catphan phantoms are widely ...
  • 15-åringer hvem drikker? 

   Øia, Tormod; Strandbu, Åse (NOVA Rapport 1/10, Rapport, 2010)
   This report investigates drinking habits among 15 year old young people living in Oslo. The main ambition is to reveal factors that promote and prohibit drinking in this age group. The data material is a survey data ...
  • 15-åringer hvem drikker? 

   Øia, Tormod; Strandbu, Åse (NOVA Rapport 1/10, Rapport, 2010)
   This report investigates drinking habits among 15 year old young people living in Oslo. The main ambition is to reveal factors that promote and prohibit drinking in this age group. The data material is a survey data ...
  • 1918 Influenza Outcomes among Institutionalized Norwegian Populations: Implications for Disability-Inclusive Pandemic Preparedness 

   Dimka, Jessica; Mamelund, Svenn-Erik (Scandinavian Journal of Disability Research;Volume 22 - Issue 1 - 2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-07-01)
   People with disabilities are often at increased risk during infectious disease pandemics, due to complex biological and social factors. Synergistic biological interactions can lead to severe complications or reduced vaccine ...
  • 1918 pandemic morbidity: the first wave hits the poor, the second wave hits the rich 

   Mamelund, Svenn-Erik (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Background Whether morbidity from the 1918‐19 influenza pandemic discriminated by socioeconomic status has remained a subject of debate for 100 years. In lack of data to study this issue, the recent literature has ...
  • 1:2 - kitchen tools for enhancing parent-child relationship 

   Zeng, Yi (MAPD;2014, Master thesis, 2014)
   The relationship of parent and child involves the full extent of a child’s development. A positive parent-child relationship has extremely important impact to the happiness and success for the child’s development. It helps ...
  • 2-Substituted agelasine analogs : synthesis and biological activity, and structure and reactivity of synthetic intermediates 

   Roggen, Heidi; Bohlin, Lars; Burman, Robert; Charnock, Colin; Felth, Jenny; Gorbitz, Carl Henrik; Larsson, Rolf; Tamm, Toomas; Gundersen, Lise-Lotte (Pure and Applied Chemistry;83 (3), Journal article; Peer reviewed, 2011-01-25)
   2-Substituted N-methoxy-9-methyl-9H-purin-6-amines were synthesized either from their corresponding 6-chloro-9-methyl-9H-purines or 2-chloro-N-methoxy-9-methyl- 9H-purin-6-amine. Great diversity in the amino/imino tautomeric ...
  • 22. juli 2011 - Psykiske reaksjoner hos pasienter ved Legevakten i Oslo 

   Grimholt, Tine Kristin; Skogstad, Laila; Hafstad, Gertrud Sofie; Vallersnes, Odd Martin; Ekeberg, Øivind (Tidsskrift for Den norske legeforening, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2018-04-05)
   BAKGRUNN: Etter bombeangrepet i regjeringskvartalet 22. juli 2011 fikk mange skadede behandling ved Legevakten i Oslo. MATERIALE OG METODE: Pasientene (n = 79) fikk tilsendt et spørreskjema ti måneder etter behandlingen ...
  • 22. juli som undervisningsinnhold i skolen 

   Vorkinn, Aurora (Master thesis, 2020)
   Masterprosjektet «22. juli som undervisningsinnhold i skolen» skisserer hvilke didaktiske muligheter som ligger i et gitt undervisningsopplegg om 22. juli. Oppgaven tar utgangspunkt i den danningsteoretiske didaktikken til ...
  • 37 x NILS : 11.04 - 02.05.2014 IKEA Slependen [utstilling] 

   Foshaug, Geir (Foto og grafisk design); Sjøvoll, Vibeke (Book, 2014)
   Et prosjekt med førsteårs produktdesignstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).Utstillingen viser studentenes arbeider med dekonstruksjon av et "found object": Ikea-krakken "Nils".
  • 3D printing in medical application: an educational design perspective 

   Mirtaheri, Peyman; Güler, Evin; Gjøvaag, Terje (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Medical applications for 3D printin g are expanding rapidly and are expected to revolutionize health care. The application of 3D printing in medicine and healthcare can provide many bene fits, including ...
  • The 52-Week High as a Reference Point in Trading Behaviour 

   Ubisch, Sverre Søyland von (Master thesis, 2015)
   Using Oslo Stock Exchange market data from 1991 to 2010, a portfolio based on the current price's nearness to the 52-week high price yields returns comparable to and partly independent of a past performance based momentum ...
  • 5th–10th-Grade In-service Teachers’ Pedagogical Content Knowledge (PCK) for Sustainable Development in Outdoor Environment 

   Aksland, Charlotte; Rundgren, Shu-Nu Chang (Journal of Adventure Education and Outdoor Learning;Published online: 27 Nov 2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-11-27)
   Teachers’ experiences and attitudes play a critical role in outdoor education. In this study, we aim to explore how 5th–10th-grade (10–15 years-old students) teachers use the natural environment in their teaching practices, ...
  • The 6-m timed hop test is a prognostic factor for outcomes in patients with meniscal tears treated with exercise therapy or arthroscopic partial meniscectomy: a secondary, exploratory analysis of the Odense–Oslo meniscectomy versus exercise (OMEX) trial 

   Kise, Nina Jullum; Roos, Ewa M.; Stensrud, Silje; Engebretsen, Lars; Risberg, May Arna (Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy;, Journal article; Peer reviewed, 2018-11-16)
   Purpose: To identify the prognostic factors for 2-year patient-reported outcomes in middle-aged patients with degenerative meniscal tears treated with exercise therapy (ET) or arthroscopic partial meniscectomy ...
  • 60 Days of sharing: A Distribution of Artistic products On The Online Gallery; Instagram 

   Salim, Naghmeh (Master thesis, 2014)
   This thesis will study a distribution of artistic products on the social network of Instagram. Through artistic and scientific reflections the project looks at how the online photo-sharing network shapes an artist’s feed ...
  • 67+ and still working. The importance of earlier job situation and retirement plans for extended careers 

   Hellevik, Tale; Herlofson, Katharina (Nordisk välfärdsforskning;Årgang 5, nr. 2-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-12-17)
   The decision to raise the employment protection age limit in Norway (from 70 to 72) evoked considerable debate, with both employers’ associations and most trade union confederations opposing the change. The arguments set ...