Velg et delarkiv for å bla i samlingene

Akershus Universitetssykehus HF [153]
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) [349]
By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) [1587]
Fakultet for helsevitenskap (HV) [3417]
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) [1832]
Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) [2728]
Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) [1984]
Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) [505]
Seniorsenteret [28]
Senter for profesjonsstudier (SPS) [324]
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) [976]
Sentraladministrasjonen [1492]
Velferdsforskningsinstituttet (NOVA) [516]
 • "Hit eit steg og dit eit steg" - sakte, men sikkert fremover? 

  Bjørnestad, Elisabeth; Myrvold, Trine M.; Dalland, Cecilie P.; Hølland, Silje (OsloMet Skriftserie 2022 - DELRAPPORT 1;Nr. 7., Research report; Report, 2022)
  Rapporten er første delrapport fra evalueringen av Seksårsreformen. Hovedmålet med evalueringen er å belyse de yngste barnas skolehverdag i et 20-års perspektiv, fra Reform 97 og Læreplanverket for den 10-årige grunnskole ...
 • En undersøkelse av hva som har betydning for deltakere for å stå i og gjennomføre et prehabiliteringsprogram: Og hvordan kan forskerens forforståelse påvirke planleggingen og gjennomføringen av intervjuet og analysen? 

  Bjørnerem, Joakim (MAPO;2021, Master thesis, 2021)
  Bakgrunn Artikkelen: Et sykehus i Østlandsområdet har inngått et samarbeid med OsloMet–storbyuniversitet med hensikt om å få forskningsbasert kunnskap om sitt prehabiliteringsprogram. Refleksjonsoppgaven: Min helserelaterte ...
 • DoS and DDoS mitigation using Variational Autoencoders 

  Bårli, Eirik Molde; Yazidi, Anis; Viedma, Enrique Herrera; Haugerud, Hårek (Computer Networks;Volume 199, 9 November 2021, 108399, Peer reviewed; Journal article, 2021-09-01)
  DoS and DDoS attacks have been growing in size and number over the last decade and existing solutions to mitigate these attacks are largely inefficient. Compared to other types of malicious cyber attacks, DoS and DDoS ...
 • A family study of symbolic learning and synaptic plasticity in autism spectrum disorder 

  Granerud, Guro; Elvsåshagen, Torbjørn; Arntzen, Erik; Juhasz, Katalin; Emilsen, Nina Merete; Sønderby, Ida Elken; Nærland, Terje; Malt, Eva Albertsen (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  The current study presents a male with autism spectrum disorder (ASD) and a 3q29 deletion, and three healthy first-degree relatives. Our magnetic resonance imaging (MRI) dataset included a healthy control subset. We describe ...
 • Stimulusekvivalens og Event-relaterte Potensialer 

  Granerud, Guro; Arntzen, Erik (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA);2021, 48, 243 - 251 Nummer 2 (VINTER 2, Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Elektroencefalografi (EEG) benyttes for å måle hjernens elektriske aktivitet og kan brukes som et korrelasjonsmål ved test for stimulusekvivalens. Event-relaterte potensialer (ERP) er målt ved gjennomsnitt av EEG. N400 er ...

Vis flere