Show simple item record

dc.contributor.authorBae, Berit
dc.date.accessioned2011-11-17T09:28:00Z
dc.date.available2011-11-17T09:28:00Z
dc.date.issued2009-02
dc.identifier.citationBae, B. (2009). Samspill mellom barn og voksne ved måltidet : muligheter for medlæring? Nordisk barnehageforskning, 2 (1), 3-15en_US
dc.identifier.issn1890-9167
dc.identifier.otherFRIDAID 3559444
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10642/976
dc.description.abstractI denne artikkelen rettes oppmerksomheten mot samspill og ikke-intendert læring, dvs. aspekter ved den erfarte læreplanen, basert på samspill ved måltidet. Det som analyseres er medlæring, dvs. prosesser som er innbakt i og foregår sammen med andre aktiviteter. Empirisk sett tar framstillingen utgangspunkt i en mikroanalytisk undersøkelse av dialoger mellom førskolelærer og barn i to barnehager i Oslo, hvor samspill i tre ulike situasjoner, derav måltidet, ble videofilmet med jevne mellomrom i løpet av et år. Ut fra analyse av videomaterialet ble det utviklet to kategorier for å skille mellom samspill av ulik kvalitet, nemlig romslige og trange mønstre (Bae, 2004, 2005, 2007). I denne artikkelen vil framstillingen bli begrenset til romslige mønstre. Problemstillingen som drøftes er: Hvilke medlæringsmuligheter inneholder romslige samspill for de barna som er aktivt involvert, og for de som observerer samspillet? Fortolkende analyser viser at i tillegg til det som har kommet fram i tidligere forskning om kunnskap om ernæring, gode spisevaner og bordskikk etc., kan måltidet også romme medlæringsmuligheter om samtaleferdigheter og samarbeide rundt praktiske ting. Uten at dette blir eksplisitt fokusert, så inneholder måltidet også muligheter for læring angående verdsetting av forskjellighet og mangfold, samt det å vise solidaritet i forhold til andre.nob
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Osloen_US
dc.relation.ispartofseriesNordisk barnehageforskning;2 (1)
dc.subjectSamspillen_US
dc.subjectBarnen_US
dc.subjectVoksneen_US
dc.subjectMåltideren_US
dc.subjectLæringen_US
dc.subjectMedlæringen_US
dc.subjectBarnehageren_US
dc.subjectSamtaleren_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.titleSamspill mellom barn og voksne ved måltidet : muligheter for medlæring?en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record