Show simple item record

dc.contributor.advisorHeimer, Astrid Maria
dc.contributor.authorSiljehaug, Sondre Angard
dc.date.accessioned2020-11-18T13:24:15Z
dc.date.available2020-11-18T13:24:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9215
dc.descriptionMaster i produktdesignen
dc.description.abstractDenne oppgaven studerer hvordan menneskesentrert design kan brukes til å kartlegge lokalbefolkningens ønsker for et nytt samlingslokale. Metoder som intervjuer, empirisk data og spørreundersøkelser er brukt for å kartlegge hva slags lokale som vil reflekterer behovene og ønskene til lokalbefolkningen. Prosjektet har tatt for seg Gran kommune som et case-studie. Målet for dette prosjektet er å vise hvordan menneskesentrert designmetodikk kan brukes til å utvikle et konsept for et potensielt populært samlingslokale som treffer behovet og ønskene til lokalbefolkningen. Et velfungerende samlingslokale kan ha en positiv og samlende effekt på lokalmiljøet. Innsiktene indikerer at nåværende samlingslokaler ikke har en identitet som gjenspeiler Gran, passer i all hovedsak best for de eldste innbyggerne og tilbyr ikke den stemningen eller de aktivitetene gransokninger ønsker seg. Dette har ledet opp til konseptet Granstasjon - et samlingslokale som tilbyr de aktivitetene som lokalbefolkningen ønsker seg, samtidig som det skal være et tilgjengelig lokale med en stemning som bedre passer flere av alders- og interessegruppene i Gran. Oppgaven argumenterer for hvordan et slikt lokale vil kunne skape et sosialt episenter i Gran som kan bidra til å skape et tilbud i Gran som passer for et større mangfold, og være et lokale som assosieres med kommunen. Konseptet eksemplifiserer hvordan andre distriktskommune kan lære fra metodene og skape sine egne tjenester som kan treffe deres egne lokalbefolkning sine behov.en
dc.description.abstractThis master thesis studies how human-centered design can map what local citizens needs and desires in a new social venue. Methods such as interviews, questionnaires, and empirical data have been used to identify what kind of venue would reflect the local citizen's needs and desires. The project has been using Gran municipality as a case study. This project aims to show how human-centered design methods can be used to develop a concept of a potentially popular social venue that satisfies the needs and desires of the inhabitants in Gran municipality. A well-functioning social venue that epitomizes Gran, could have a unifying and positive social impact on the local community. The project collected insights indicating that Gran's existing venues do not have an identity that resonates with the local citizens. The existing venues are primarily only suitable for the elderly inhabitants, and they do not offer the atmosphere or activities that the rest of the local citizens wants. This has led to the concept of Granstation. Granstation is a venue that offers the activities that the local citizens wanted, while it is still an available venue that offers an atmosphere that better resonates with a more significant part of the diverse inhabitants in Gran and a venue that epitomizes Gran. The concept exemplifies how other rural communities could learn from these methods to create services that better satisfy their citizens' needs and desires.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for produktdesignen
dc.relation.ispartofseriesMAPD;2020
dc.subjectMenneskesentrert designen
dc.subjectTjenestedesignen
dc.subjectGran kommuneen
dc.subjectSosial designen
dc.subjectSamlingslokaleren
dc.subjectDesignmetodikken
dc.subjectLokalbefolkningen
dc.titleGranstasjon: Et lokale for de lokaleen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record