Show simple item record

dc.contributor.authorMaximova-Mentzoni, Tatiana
dc.contributor.authorSpjelkavi, Øystein
dc.contributor.authorFrøyland, Kjetil
dc.contributor.authorSchafft, Angelika
dc.contributor.authorEgeland, Cathrine
dc.date.accessioned2020-09-20T11:15:50Z
dc.date.available2020-09-20T11:15:50Z
dc.date.issued2019-05
dc.identifier.isbn978-82-7609-407-7
dc.identifier.issn0807-0865
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8916
dc.description.abstractDenne rapporten dokumenterer erfaringer fra forskningsprosjektet «Supported Employment for innvandrere med sammensatte bistandsbehov». Prosjektet er utført av Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet – storbyuniversitetet på oppdrag og med finansiering fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i 2016–2019. Hensikten med prosjektet var å fremskaffe forsknings- og praksisbasert kunnskap om bruk av tilnærmingen Supported Employment (SE) i kvalifiseringstiltak for innvandrere. Prosjektet var et forskningsstøttet organisasjonsutviklingsprosjekt for praksislæring og kunnskapsutvikling innenfor Supported Employment. Totalt åtte caseprosjekter prøvde ut femtrinnsprosessen i SE og medvirket til metodeutviklingen. Prosjektene var fire introduksjonsprogrammer og fire Jobbsjansen- prosjekter. Et hovedfunn i prosjektet er at femtrinnsprosessen i SE kan brukes på konstruktive måter overfor innvandrere med sammensatte bistandsbehov. Sammenlignet med tradisjonelle SE- målgrupper har denne målgruppen andre bistandsbehov: behov for språkstøtte, støtte ved kulturforskjeller, støtte til å få til reell brukermedvirkning med hensyn til kulturforskjeller og støtte til særskilte familiesituasjoner. Erfaringene fra prosjektet viser behovet for målgruppespesifikke tilpasninger i SE: tilpasninger i faglige grep og kvalitetskriterier i SEQF (Supported Employment Quality Framework), kompetanse hos jobbspesialistene samt behov for organisatoriske endringer for implementering av SE i kvalifiseringstiltak for innvandrere. Denne konklusjonen underbygges av diskusjoner i rapportens ulike kapitler om hva som kjennetegner SE tilpasset målgruppen. Slike tilpasninger vil etter vår mening føre til et mer treffsikkert SE-tilbud til målgruppen.en
dc.description.sponsorshipOppdragsgiver: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)en
dc.publisherArbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan Universityen
dc.relation.ispartofseriesAFI Rapport;02/2019
dc.rightsDet må ikke kopieres fra denne publikasjonen ut over det som er tillatt etter bestemmelsene i «lov om opphavsrett til åndsverk», «lov om rett til fotografi» og «Avtale mellom staten og rettighetshavernes organisasjoner om kopiering av opphavsrettslig beskyttet verk i under- visningsvirksomhet».en
dc.subjectSupported Employmenten
dc.subjectArbeidsinkluderingen
dc.subjectinnvandrereen
dc.subjectJobbsjansenen
dc.subjectintroduksjonsprogramen
dc.titleSupported Employment i kvalifiseringstiltak for innvandrere: To år med metodeutprøving og metodeutvikling i åtte forsøksprosjekteren
dc.typeResearch reporten
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record