Show simple item record

dc.contributor.authorIngelsrud, Mari Holm
dc.contributor.authorFalkum, Eivind
dc.date.accessioned2020-09-20T10:31:27Z
dc.date.available2020-09-20T10:31:27Z
dc.date.issued2019-05
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8911
dc.description.abstractDenne rapporten er skrevet av forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet – storbyuniversitetet på vegne av Delta. Dataene består av innledende intervjuer med leder, tillitsvalgte og ansatte på to arbeidsplasser og en spørreundersøkelse blant Deltas medlemmer i kommunale helse- og omsorgstjenester. Resultatene fra denne rapporten viser at det flere grunner til at de ansatte jobber deltid. Svak helse og for store belastninger ved arbeidet er ofte nevnt blant ansatte som jobber ønsket deltid, mens mangel på store stillinger er hovedårsaken til at ansatte jobber uønsket deltid. Resultatene av denne undersøkelsen viser at de deltidsansatte, og spesielt de som er ansatt i en lavere stilling enn ønsket, fungerer som en fleksibel arbeidskraftreserve. Disse ansatte jobber oftere helg enn de som jobber heltid og ønsket deltid, og bidrar dermed også til at de som er heltidsansatt kan holde helgefrekvensen lavere, enn hvis den ubekvemme arbeidstiden var likt fordelt. De deltidsansatte fungerer dermed også som et verktøy for å gjøre heltidsarbeid i kommunale helse- og omsorgstjenester mer attraktivt og bekvemt. Resultatene i denne undersøkelsen støtter oppfatningene fra tidligere forskning om at en viktig forutsetning for at arbeidet med heltidskultur skal lykkes er at utfordringen med fordelingen av helgearbeid løses. Samtidig oppleves belastningene ved arbeid i kommunal helse og omsorg som stor, og man bør utrede om det å øke grunnbemanningen kan være noe som bidrar til å redusere både ønsket og uønsket deltid i sektoren.en
dc.publisherArbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan Universityen
dc.relation.ispartofseriesAFI FoU-resultat;2019:05
dc.rightsDet må ikke kopieres fra denne publikasjonen ut over det som er tillatt etter bestemmelsene i "Lov om opphavsrett til åndsverk", "Lov om rett til fotografi" og "Avtale mellom staten og rettighetshavernes organisasjoner om kopiering av opphavsrettslig beskyttet verk i undervisningsvirksomhet".en
dc.subjectHelse- og omsorgstjenesteen
dc.subjectDeltaen
dc.subjectArbeidstiden
dc.subjectTurnusen
dc.subjectDeltidsansatteen
dc.subjectHeltidskulturen
dc.titleHeltidskultur i kommunal helse og omsorg. Et spørsmål om fordeling av arbeid.en
dc.typeResearch reporten
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record