Show simple item record

dc.contributor.advisorOtterstad, Ann Merete
dc.contributor.authorKlungtveit, Elise Håkull
dc.date.accessioned2020-06-25T11:46:31Z
dc.date.available2020-06-25T11:46:31Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8736
dc.descriptionMaster i barnehagepedagogikken
dc.description.abstractDette masterprosjektet er en aktør-nettverk-studie, som ble til gjennom lesning av et utvalg styringsdokumenter som berører barnehagelærerutdanningen. Studien tar for seg barnehagepedagogikkens sammenbindende aktører i barnehagelærerutdanningen ut fra ny Forskrift for Rammeplan i barnehagelærerutdanningen. Jeg ser nærmere på spillet om barnehagepedagogikkens plasseringer i barnehagelærerutdanningen. Studiens tema springer ut fra en nysgjerrighet på, og en interesse for barnehagelærerprofesjonen, og hva det er som bidrar til å binde utdanningens komponenter av kunnskapsområder, bacheloroppgave, fordypninger, forsterkinger og praksisstudiet sammen. Ifølge Forskrift om Rammeplan for barnehagelærerutdanning er det pedagogikk som har denne rollen, og ansvaret som følger med. Jeg spør meg hvordan barnehagepedagogikkens sammenbindende aktører kommer til syne gjennom styringsdokumentene, som er prosjektets omdreiningspunkt. Gjennom masterprosjektet bruker jeg aktør-nettverk teori for å søke etter aktørene i barnehagepedagogikken. Jeg beskriver bevegelser i nettverkene, i håp om å kunne synliggjøre noen handlingsalternativ(er) der pedagogikk skal kunne opptre som sammenbindende aktør. Forhåpentligvis vil prosjektet bidra til refleksjon omkring barnehagepedagogikken, og dens plasseringer i barnehagelærerutdanningen, ved å tenke nytt om pedagogikkens plassering og rolle.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for barnehagelærerutdanningen
dc.relation.ispartofseriesMBP-MASM;2019
dc.subjectBarnehagepedagogikken
dc.subjectBarnehagelærerutdanningen
dc.subjectAktør-nettverken
dc.subjectRammeplaneren
dc.titleSpillet om barnehagepedagogikkens plasseringer i barnehagelærerutdanningenen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record