Recent Submissions

 • Time-temperature profiles and Listeria monocytogenes presence in refrigerators from households with vulnerable consumers 

  Dumitrașcu, Loredana; Nicolau, Anca Ioana; Neagu, Corina; Didier, Pierrine; Maître, Isabelle; Nguyen-The, Christophe; Skuland, Silje Elisabeth; Møretrø, Trond; Langsrud, Solveig; Truninger, Monica; Teixeira, Paula; Ferreira, Vânia; Martens, Lydia; Borda, Daniela (Elsevier, 2019-12-23)
  A transdisciplinary observational study, coupled with a web-based survey, was conducted to investigate refrigerated storage of food, in five European countries. The investigated consumer groups in this study were: young ...
 • Increasing repair of household appliances, mobile phones and clothing: Experiences from consumers and the repair industry 

  Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad; Haugrønning, Vilde; Throne-Holst, Harald; Strandbakken, Pål (Elsevier, 2020-12-01)
  Increasing product lifespans is one of the most effective environmental strategies and therefore repair is a part of the circular economy approach that aims to keep products and materials longer in use. This article explores ...
 • Foodmiles: The Logistics of Food Chains Applied to Food Quality Schemes 

  Drut, Marion; Antonioli, Federico; Böhm, Michael; Brečić, Ruzica; Dries, Liesbeth; Ferrer-Lòpes, Hugo; Gauvrit, Lisa; Hoang, Viet; Steinnes, Kamilla Knutsen; Lilavanichakul, Apichaya; Majewski, Edward; Napasintuwong, Orachos; Nguyễn, An; Mattas, Konstadinos; Ristic, Bojan; Schaer, Burkhard; Tangeland, Torvald; Tomic Maksan, Marina; Csillag, Peter; Török, Áron; Tsakiridou, Efthimia; Veneziani, Mario; Vittersø, Gunnar; Bellassen, Valentin (De Gruyter, 2020)
  This paper estimates the foodmiles (embedded distances) and transport-related carbon emissions of 27 Food Quality Scheme (FQS) products – Protected Designation of Origin (PDO), Protected Geographical Indications (PGI) ...
 • Economic Spill-Over of Food Quality Schemes on Their Territory 

  Donati, Michele; Wilkinson, Adam; Veneziani, Mario; Antonioli, Federico; Arfini, Filippo; Bodini, A; Amilien, Virginie; Csillag, Peter; Ferrer-Perez, Hugo; Gkatsikos, Alexandros; Gauvrit, Lisa; Gil, Chema; Hoang, Viet; Steinnes, Kamilla Knutsen; Lilavanichakul, Apichaya; Mattas, Konstadinos; Napasintuwong, Orachos; Nguyen, An; Nguyen, Mai; Papadopoulos, I; Ristic, Bojan; Stojanovic, Z; Tomic Maksan, Marina; Török, Áron; Tsakiridou, Efthimia; Bellassen, Valentin (De Gruyter, 2020)
  We study the effect of a set of food quality scheme (FQS) products within the local economy using a local multiplier approach based on LM3 methodology. To evaluate the effective contribution within the local area, we ...
 • Health-related factors influencing food choices of active home-living older adults in Norway. 

  Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Bugge, Annechen Bahr; Ueland, Øydis (Norsk Tidsskrift for Ernæring AS, 2020)
  Aims: As the proportion of elderly increases rapidly in all industrialised countries, more knowledge is needed on how to enable this group to stay active and live home longer in older years. In this study, importance of ...
 • Forbrukerforhold 12. til 16. mars 2020. Figurnotat 

  Berg, Lisbet (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-04-14)
  Studien viser høy tillit (85%) til myndighetenes råd i forbindelse med koronaviruset. Flere variable tyder på at de fleste vil følge myndighetenes råd. Få (17%) sier de har hamstret, men halvparten (50%) har sørget for å ...
 • FOOD2GATHER – Negotiating Foodscapes: An Introduction 

  Dolphijn, Rick; Amilien, Virginie (Consumption Research Norway (SIFO) , OsloMet - Oslo Metropolitan University, 2020-02-28)
  In this report, we introduce the ways in which our research team jointly works on the theoretical framework that is being developed in our FOOD2GATHER project. Starting from the idea that “Foodscapes” - which are central ...
 • Smart technologies in connected homes – A 2019 Norwegian consumer survey 

  Slettemeås, Dag (Consumption Research Norway (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-12-02)
  This report presents the results of a national representative survey, conducted in Norway, which focuses on consumers’ access to smart/connected products/systems at home. The survey also explores consumers’ experiences ...
 • Grupper med lav kunnskap om økonomi 

  Poppe, Christian (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-10-24)
  Notatet identifiserer grupper med lave kunnskaper om økonomi. Resultatene er primært basert på egne data om økonomisk trygghet i Norge i 2017 (Kempson and Poppe, 2018), men også på tidligere studier foretatt av andre eller ...
 • Forbruksreduksjon av plastposer – en litteraturstudie 

  Bøyum, Live Standal; Hebrok, Marie (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-10-30)
  Plastens innvirkning på miljø og klima har lenge vært et svært omdiskutert tema. Plastbæreposene fikk særdeles mye oppmerksomhet i forbindelse med EUs “plastposedirektiv” som kom i 2015. Etter at EU-direktivet ble vedtatt, ...
 • Bærekraft: Vanskelige valg i hverdagen 

  Vittersø, Gunnar (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-10-21)
  I dette notatet har vi samlet resultater fra pågående prosjekter knyttet til temaene miljøholdninger, reparasjon, betalingsvillighet, spisevaner og julegaver. Flere av resultatene er hentet fra den årlige SIFO-surveyen som ...
 • En fargerik merkedag. Om halloween i Norge i det 21. århundret 

  Amilien, Virginie; Schjøll, Alexander (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-10-29)
  I korte trekk kan vi oppsummere den norske halloween-feiringen i 2018 med følgende punkter:  Ca. 1/3 av befolkningen feiret halloween i 2018, mot under en 1/5 i 2011 og 2012.  69 % av de familier med hjemmeboende barn ...
 • Markedsføring og personvern i sosiale medier – en flermetodisk undersøkelse med barn som medforskere 

  Rosenberg, Thea Grav; Steinnes, Kamilla Knutsen; Storm-Mathisen, Ardis (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-03-27)
  Denne rapporten ser på hvordan markedsføring i sosiale medier og blogger fremtrer, oppleves og håndteres av norske tenåringsbarn og hva som kan fremme deres digitale forbrukerbevissthet- og kompetanse.
 • Mestring og sårbarhet ved netthandel - En kartlegging av digital forbrukerkompetanse i Norge etter EU- kommisjonens Digital Competence Framework for Consumers 

  Steinnes, Kamilla Knutsen; Thorjussen, Christian Bernhard Holth (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-09-14)
  Denne rapporten bruker EU-kommisjonens Digital Competence Framework for Consumers for å undersøke hvordan digital forbrukerkompetanse ved netthandel fordeler seg i befolkningen. Rapporten presenterer funn fra en landsdekkende ...
 • Kunnskap om personlig økonomi 

  Bakkeli, Nan Zou (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-09-14)
  Denne rapporten handler om å identifisere kunnskap som er avgjørende for å oppnå en trygg og bærekraftig økonomisk situasjon for folk i Norge. Vi undersøker hvor denne kunnskapen kommer fra, og hvilke kunnskapskanaler som ...
 • Økonomiske rådgivningssaker i Nav 2019 

  Poppe, Christian (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-05-28)
  Hovedmålet med denne rapporten er å gi en oversikt over den totale saksmengden og saksbehandlingsutfall på feltet økonomisk rådgivning i Nav. Hovedinteressen for Barne- og familiedepartementet, som er oppdragsgiver for ...
 • Digitalt koronaliv 2020: Norske husstanders digitale håndtering av koronapandemien 

  Slettemeås, Dag; Storm-Mathisen, Ardis (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-05-05)
  I denne rapporten har vi gjort analyser basert på en landsdekkende survey om «digitalt koronaliv». Dette gir oss et øyeblikksbilde av hvordan den norske befolkningen har opplevd og håndtert koronakrisen i den første fasen ...
 • Hvordan går det med folks økonomi i koronatider? 

  Poppe, Christian; Kempson, Elaine (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-04-20)
  Denne rapporten omhandler resultater fra den første spørreundersøkelsen i en serie av surveyer om effekter av koronakrisen for folks privatøkonomi. Etter de første tre ukene er 8 prosent av husholdene — eller 192.000 hushold ...
 • Tillit og forbrukerforhold i EU28 og Norge – Resultater fra EU-kommisjonenes Consumer Conditions Scoreboard. 

  Berg, Lisbet (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-04-06)
  I EU-kommisjonens siste måling av forbrukerforholdene i tretti europeiske land rangeres forbrukerforholdene i Norge som nr.2. Norske forbrukere har høyere tillit til forbrukermyndighetene enn til tilbyderne i markedet, ...
 • GMO-mat eller ikke: Har det vært endringer i forbrukernes syn på genmodifisert mat fra 2017 til 2020? 

  Bugge, Annechen Bahr (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-04-14)
  GMO-teknologien har i en årrekke vært gjenstand for offentlig debatt i Norge og i mange andre land. Diskusjonen omhandler muligheter, bruk, fordeler, risikoer, trygghet og begrensninger. I denne studien har vi sett nærmere ...

View more