Now showing items 1-20 of 635

  • Konsekvenser av atypiske tilknytningsformer for arbeidsforhold og partssamarbeid 

   Ingelsrud, Mari Holm; Hansen, Per Bonde; Underthun, Anders (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-11)
   Hvilke konsekvenser har atypiske tilknytningsformer for arbeidsforhold og partssamarbeid på virksomhetsnivå? Denne rapporten tilnærmer seg dette spørsmålet ved å se på forskjeller i arbeidsforhold mellom sysselsatte i ...
  • Ro og råkjør: innblikk i familiers hverdagsliv under covid-19-nedstengningen 

   Pedersen, Eirin; Egeland, Cathrine (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020)
   I dette notatet gis det en beskrivelse av hverdagslivet i norske barnefamilier under covid-19- nedstengningen av Norge fra mars til juni 2020, da barnehager, skoler og skolefritidsordninger (SFO) var stengt. Analysen er ...
  • Forbrukerforhold 12. til 16. mars 2020. Figurnotat 

   Berg, Lisbet (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-04-14)
   Studien viser høy tillit (85%) til myndighetenes råd i forbindelse med koronaviruset. Flere variable tyder på at de fleste vil følge myndighetenes råd. Få (17%) sier de har hamstret, men halvparten (50%) har sørget for å ...
  • FOOD2GATHER – Negotiating Foodscapes: An Introduction 

   Dolphijn, Rick; Amilien, Virginie (Consumption Research Norway (SIFO) , OsloMet - Oslo Metropolitan University, 2020-02-28)
   In this report, we introduce the ways in which our research team jointly works on the theoretical framework that is being developed in our FOOD2GATHER project. Starting from the idea that “Foodscapes” - which are central ...
  • Smart technologies in connected homes – A 2019 Norwegian consumer survey 

   Slettemeås, Dag (Consumption Research Norway (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-12-02)
   This report presents the results of a national representative survey, conducted in Norway, which focuses on consumers’ access to smart/connected products/systems at home. The survey also explores consumers’ experiences ...
  • Grupper med lav kunnskap om økonomi 

   Poppe, Christian (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-10-24)
   Notatet identifiserer grupper med lave kunnskaper om økonomi. Resultatene er primært basert på egne data om økonomisk trygghet i Norge i 2017 (Kempson and Poppe, 2018), men også på tidligere studier foretatt av andre eller ...
  • Forbruksreduksjon av plastposer – en litteraturstudie 

   Bøyum, Live Standal; Hebrok, Marie (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-10-30)
   Plastens innvirkning på miljø og klima har lenge vært et svært omdiskutert tema. Plastbæreposene fikk særdeles mye oppmerksomhet i forbindelse med EUs “plastposedirektiv” som kom i 2015. Etter at EU-direktivet ble vedtatt, ...
  • Bærekraft: Vanskelige valg i hverdagen 

   Vittersø, Gunnar (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-10-21)
   I dette notatet har vi samlet resultater fra pågående prosjekter knyttet til temaene miljøholdninger, reparasjon, betalingsvillighet, spisevaner og julegaver. Flere av resultatene er hentet fra den årlige SIFO-surveyen som ...
  • En fargerik merkedag. Om halloween i Norge i det 21. århundret 

   Amilien, Virginie; Schjøll, Alexander (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-10-29)
   I korte trekk kan vi oppsummere den norske halloween-feiringen i 2018 med følgende punkter:  Ca. 1/3 av befolkningen feiret halloween i 2018, mot under en 1/5 i 2011 og 2012.  69 % av de familier med hjemmeboende barn ...
  • Markedsføring og personvern i sosiale medier – en flermetodisk undersøkelse med barn som medforskere 

   Rosenberg, Thea Grav; Steinnes, Kamilla Knutsen; Storm-Mathisen, Ardis (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-03-27)
   Denne rapporten ser på hvordan markedsføring i sosiale medier og blogger fremtrer, oppleves og håndteres av norske tenåringsbarn og hva som kan fremme deres digitale forbrukerbevissthet- og kompetanse.
  • Mestring og sårbarhet ved netthandel - En kartlegging av digital forbrukerkompetanse i Norge etter EU- kommisjonens Digital Competence Framework for Consumers 

   Steinnes, Kamilla Knutsen; Thorjussen, Christian Bernhard Holth (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-09-14)
   Denne rapporten bruker EU-kommisjonens Digital Competence Framework for Consumers for å undersøke hvordan digital forbrukerkompetanse ved netthandel fordeler seg i befolkningen. Rapporten presenterer funn fra en landsdekkende ...
  • Kunnskap om personlig økonomi 

   Bakkeli, Nan Zou (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-09-14)
   Denne rapporten handler om å identifisere kunnskap som er avgjørende for å oppnå en trygg og bærekraftig økonomisk situasjon for folk i Norge. Vi undersøker hvor denne kunnskapen kommer fra, og hvilke kunnskapskanaler som ...
  • Økonomiske rådgivningssaker i Nav 2019 

   Poppe, Christian (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-05-28)
   Hovedmålet med denne rapporten er å gi en oversikt over den totale saksmengden og saksbehandlingsutfall på feltet økonomisk rådgivning i Nav. Hovedinteressen for Barne- og familiedepartementet, som er oppdragsgiver for ...
  • Digitalt koronaliv 2020: Norske husstanders digitale håndtering av koronapandemien 

   Slettemeås, Dag; Storm-Mathisen, Ardis (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-05-05)
   I denne rapporten har vi gjort analyser basert på en landsdekkende survey om «digitalt koronaliv». Dette gir oss et øyeblikksbilde av hvordan den norske befolkningen har opplevd og håndtert koronakrisen i den første fasen ...
  • Hvordan går det med folks økonomi i koronatider? 

   Poppe, Christian; Kempson, Elaine (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-04-20)
   Denne rapporten omhandler resultater fra den første spørreundersøkelsen i en serie av surveyer om effekter av koronakrisen for folks privatøkonomi. Etter de første tre ukene er 8 prosent av husholdene — eller 192.000 hushold ...
  • Tillit og forbrukerforhold i EU28 og Norge – Resultater fra EU-kommisjonenes Consumer Conditions Scoreboard. 

   Berg, Lisbet (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-04-06)
   I EU-kommisjonens siste måling av forbrukerforholdene i tretti europeiske land rangeres forbrukerforholdene i Norge som nr.2. Norske forbrukere har høyere tillit til forbrukermyndighetene enn til tilbyderne i markedet, ...
  • GMO-mat eller ikke: Har det vært endringer i forbrukernes syn på genmodifisert mat fra 2017 til 2020? 

   Bugge, Annechen Bahr (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-04-14)
   GMO-teknologien har i en årrekke vært gjenstand for offentlig debatt i Norge og i mange andre land. Diskusjonen omhandler muligheter, bruk, fordeler, risikoer, trygghet og begrensninger. I denne studien har vi sett nærmere ...
  • Klær og miljø: Innkjøp, gjenbruk og vask 

   Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-04-23)
   Rapporten diskuterer klesanskaffelser og vedlikehold i dagens Norge basert på en spørreundersøkelse om bærekraftig forbruk. Respondentene rapporterte at de hadde anskaffet i gjennomsnitt 23,5 plagg i løpet av det siste ...
  • Byttemedisin? Nei, takk. En kvalitativ studie av byttenekt i legemiddelforbruket. 

   Torp, Ida Helene Dahl (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-01-05)
   I denne rapporten undersøker jeg hvorfor noen ikke ønsker å bytte til generiske legemidler når forespurt dette på apoteket ved henting av reseptpliktige medisiner. De kvalitative intervjuene studeres fra et praksisteoretisk ...
  • En bolig til besvær? Konflikter ved kjøp av brukt bolig i Norge 

   Schjøll, Alexander; Thorjussen, Christian B Holth (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-12-28)
   Vi benytter en spørreundersøkelse til å si noe om kunnskap om regelverket rundt kjøp av brukte boliger. Spesielt ønsker vi å si noe om konfliktnivået. Vi finner at kunnskapen om regelverket er mangelfull. Vi finner at én ...