Now showing items 292-311 of 635

  • Kampen om mobilitet og sted Hva kan antropologien tilføre forståelsen av «migrasjonskrisen»? 

   Engebrigtsen, Ada I. (Universitetsforlaget, 2017)
   Artikkelen diskuterer hva antropologien kan tilføre studiet og analysen av dagens migrasjonssituasjon, som media og myndigheter stort sett beskriver med kriseterminologi. Inspirert av en rekke kritiske forskere prøver jeg ...
  • Kan det godtas å være hjemme fra jobben selv om en strengt tatt er frisk nok til å gå? Kjønnsforskjeller i synet på «uberettiget» sykefravær 

   Hellevik, Tale; Hellevik, Ottar; Østbakken, Kjersti Misje (Universitetsforlaget, 2019-05-07)
   Forskjeller i holdninger har vært trukket fram som en mulig forklaring på den vedvarende kjønnsforskjellen i sykefravær. Vi undersøker om det er kjønnsforskjeller i synet på bruk av sykefravær i situasjoner der dette strengt ...
  • Kartlegging av utviklingen i butikkstruktur, dagligvareutvalg og dagligvarepriser 

   Alfnes, Frode; Schjøll, Alexander; Dulsrud, Arne (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-07)
   Denne utredningen ser på utviklingene i vareutvalg, butikkstruktur og priser i norsk dagligvare. Det blir foretatt regionale analyser og sammenligninger med andre land.
  • Key Figure of Mobility: The nomad 

   Engebrigtsen, Ada (Wiley, 2017)
   This article discusses the relationship between nomadic people and the figure of the nomad in a European context. Based on a discussion of the presence of the figure of the nomad in European folk imaginary and in the social ...
  • Klær og miljø: Innkjøp, gjenbruk og vask 

   Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-04-23)
   Rapporten diskuterer klesanskaffelser og vedlikehold i dagens Norge basert på en spørreundersøkelse om bærekraftig forbruk. Respondentene rapporterte at de hadde anskaffet i gjennomsnitt 23,5 plagg i løpet av det siste ...
  • Knitting alone – in the city – ageing and kinship availability as a vulnerability marker 

   Sugahara, Gustavo; Nordvik, Viggo (Taylor & Francis, 2020-06-26)
   A basic premise underlying this article is that the social surroundings of individuals as they gradually age are not homogeneous and have influence on their well-being. Furthermore, if significant variation on the social ...
  • A knowledge hierarchy in labour and welfare services? Evidence-based and practice-based knowledge in frontline service innovation 

   Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin (Wiley, 2018-10-30)
   Although policy-makers and scholars have directed increasing attention towards collaborative innovation and knowledge development between frontline agencies and workers and other stakeholders such as citizens and researchers, ...
  • Konsekvenser av atypiske tilknytningsformer for arbeidsforhold og partssamarbeid 

   Ingelsrud, Mari Holm; Hansen, Per Bonde; Underthun, Anders (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-11)
   Hvilke konsekvenser har atypiske tilknytningsformer for arbeidsforhold og partssamarbeid på virksomhetsnivå? Denne rapporten tilnærmer seg dette spørsmålet ved å se på forskjeller i arbeidsforhold mellom sysselsatte i ...
  • KRUS final report: Enhancing local value chains in Norway 

   Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone Skårdal; Haugrønning, Vilde; Vittersø, Gunnar; Grøva, Lise; Kvingedal, Torhild; Espelien, Ingvild; Kubberød, Elin (Consumption Research Norway (SIFO) , OsloMet - Oslo Metropolitan University, 2019-10-09)
   From its initiation in 2015 to the end in 2019, KRUS had two goals: to improve the market for and the value of Norwegian wool, and survey the opportunities for local production in a move towards a goal of sustainability ...
  • Kunnskap om personlig økonomi 

   Bakkeli, Nan Zou (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-09)
   Denne rapporten handler om å identifisere kunnskap som er avgjørende for å oppnå en trygg og bærekraftig økonomisk situasjon for folk i Norge. Vi undersøker hvor denne kunnskapen kommer fra, og hvilke kunnskapskanaler som ...
  • Kunnskap om personlig økonomi 

   Bakkeli, Nan Zou (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-09-14)
   Denne rapporten handler om å identifisere kunnskap som er avgjørende for å oppnå en trygg og bærekraftig økonomisk situasjon for folk i Norge. Vi undersøker hvor denne kunnskapen kommer fra, og hvilke kunnskapskanaler som ...
  • Kunnskapsbasert praksis innenfor en samstyringsmodell: En analyse av satsingen «Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor» 

   Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin (Universitetsforlaget (Scandinavian University Press), 2019)
   I denne artikkelen diskuterer vi utfordringer med å utvikle en kunnskapsbasert praksis innenfor en samstyringsmodell, der egen oppgaveløsning er avhengig av samarbeidet med andre. Vi gjør det gjennom en analyse av satsingen ...
  • Kunnskapsbasert praksis innenfor en samstyringsmodell: En analyse av satsingen «Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor» 

   Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin (Universitetsforlaget, 2019-10-11)
   I denne artikkelen diskuterer vi utfordringer med å utvikle en kunnskapsbasert praksis innenfor en samstyringsmodell, der egen oppgaveløsning er avhengig av samarbeidet med andre. Vi gjør det gjennom en analyse av satsingen ...
  • Kunnskapsoppsummering om temaet matsvinn på forbrukernivå i Norge og Europa 

   Steinnes, Kamilla Knutsen; Hebrok, Marie (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-12-18)
   Denne rapporten presenterer en kunnskapsoppsummering om forskningsprosjekter på matsvinn på forbrukernivå i Norge og Europa, organisasjoner, initiativer og bevegelser og deres arbeid mot matsvinn på forbrukernivå (f.eks. ...
  • Kva er arbeid – eigentleg? Cato Wadel og Sysselsettingsutvalet 

   Heggebø, Kristian (Universitetsforlaget, 2020-02-04)
   I 1977 blei «Hva er arbeid? Noen refleksjoner om arbeid som aktivitet og begrep» publisert i volum 18 av Tidsskrift for samfunnsforskning. Artikkelen er ført i pennen av sosialantropologen Cato Wadel (f. 1936), og det er ...
  • Kvalifiseringstiltak for innvandrere og muligheter for Supported Employment 

   Maximova-Mentzoni, Tatiana (Universitetsforlaget, 2019)
   Noen grupper innvandrere har svak tilknytning til arbeidsmarkedet til tross for omfattende kvalifiseringstilbud. Supported Employment (SE) – en forskningsbasert tilnærming til arbeidsinkludering av utsatte grupper, prøves ...
  • Kvalitetsarbeid i Supported Employment-tjenester 

   Bakkeli, Vidar; Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet - storbyuniversitetet, 2020-08)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Proba fikk våren 2019 i oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet å gjøre en undersøkelse av erfaringer, styrker og svakheter ved «ulike systemer for kvalitetssikring» av SE-tilnærminger ...
  • Labour Market Participation for Young People with Disabilities: The Impact of Gender and Higher Education 

   Ballo, Jannike Gottschalk (Sage Publications, 2019-07)
   To what extent does higher education promote labour market participation for disabled people in school-to-work transitions and early career trajectories? This article argues that the effect of higher education on labour ...
  • Late-life loneliness in 11 european countries: results from the generations and gender survey 

   Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt (Springer, 2015-09-29)
   This study explores country differences in late-life loneliness in Europe among men and women and establishes the role of micro-level differences in socioeconomic status, health, and social variables in these patterns. We ...
  • Lånefinansiert forbruk i Norge anno 2019 

   Poppe, Christian; Borgeraas, Elling; Bakkeli, Nan Zou (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-12-18)
   Rapporten anlegger et helhetsperspektiv på lån til forbruk, og er basert på premisset om at t husholdenes opptak og bruk av lån gjennom ulike låneprodukter forutsetter en sosial aksept. Analysene omhandler to hovedproble ...