Now showing items 1-1 of 1

    • Kostnadseffektive studioopptak av forelesninger 

      Ormestad, Aslak (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
      Studioproduksjon av forelesningsvideo ved Høgskolen i Oslo og Akershus har foregått siden 2012. Etterspørselen har tiltatt jevnlig, noe som har gjort tematikken rundt kostnadseffektivitet ved slike produksjoner mer aktuell ...