Now showing items 1-1 of 1

    • "-Hvad vil du? -Lege due og falk!" Barns kultur i Peer Gynt 

      Karlsson, Eivind (Vidarforlaget AS, 2016)
      At folketradisjonen er råstoff for Ibsens Peer Gynt-tekst er velkjent. Karlsson påviser elementer fra barns egen tradisjonskultur i Peer Gynt. Når dramaet leses som transformasjoner av denne kulturen, med sine leker, ...